Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Personskadesager kræver ofte mange års sagsbehandling

Personskadesager kræver ofte mange års sagsbehandling

20. december 2022

Johans patientskade har således været 10 år undervejs – og Anne Katrine har haft sagen via retten ad 2 gange. Første gang for at få skaden anerkendt, og anden gang i forhold til udmåling af erstatningen. Johan kan nu endelig se frem til at få den erstatning, han er berettiget til. Johans sag er et eksempel på, at man i erstatningssager desværre ofte må væbne sig med rigtig megen tålmodighed – men også på, at det kan betale sig at være vedholdende og aldrig give op! Skal vi hjælpe dig med din patientskadesag – eller anden personskadesag? Så ring til os dagligt på 70 30 10 14 – eller kontakt os via vores hjemmeside: https://www.personskade.dk/kontakt-os