Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Sjælden øreskade efter simpel laseroperation anerkendt som patientskade efter tålereglen.

Sjælden øreskade efter simpel laseroperation anerkendt som patientskade efter tålereglen.

08. november 2021

En sag kan anerkendes som en patientskade efter “tålereglen”, hvis den type skade, man får, rammer færre end 2 procent. Tålereglen ses sjældent anvendt. Robert gennemgik en helt almindelig laseroperation af sit øre, og blev desværre påført en skade i form af alvorlig svimmelhed, der betyder, at Robert næsten ikke kan gå og har måttet opgive at arbejde. Robert er som følge af skaden blevet tilkendt førtidspension. KLA anmeldte skaden til Patienterstatningen med påstand om, at sagen skulle anerkendes i henhold til tålereglen. Og skaden er i dag blevet anerkendt, hvilket betyder, at Robert nu kan få erstatning for erhvervsevnetab, han er blevet påført som følge af skaden.