Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Er det en arbejdsskade?

Vi giver dig her en lille minivejledning i, hvad en arbejdsskade er, og hvornår du kan få erstatning efter en arbejdsskade. Først og fremmest skal det afklares, om skaden eller sygdommen er en arbejdsskade og dermed, hvilke situationer der er dækket af arbejdsskadesikringen.

Det er vores erfaring, at forholdene omkring en skade altid er meget konkrete, og det kan derfor være svært at sige noget generelt om, hvornår der er tale om en arbejdsskade.

Det skal du huske, når du læser videre. Hvis du er i tvivl om din skade er en arbejdsskade, så ring eller skriv til os. Vi giver dig en gratis og grundig vurdering af din erstatningssag, og vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål om arbejdsskader og erstatning.

Læs mere om vores tilbud om en gratis vurdering

Arbejdsulykke eller erhvervssygdom?

Det er en grundbetingelse, at din skade er sket på grund af dit arbejde, eller dine arbejdsforhold.

En arbejdsskade kan både skyldes en ulykke eller en sygdom, og det er den tidsmæssige udstrækning, der afgør, hvad der er tale om.

  • Arbejdsulykke
    En arbejdsulykke er en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt og indenfor fem dage.
  • Erhvervssygdom
    En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene efter kortere eller længere tids påvirkning.

Hvilke situationer er en arbejdsskade?

I de fleste arbejdsskadesager er det helt oplagt, at situationen er dækket af arbejdsskadesikringen. Vi ser dog tilfælde, hvor det alligevel ikke er helt klart, om skaden er omfattet eller ej, og du derfor har ret til erstatning efter den arbejdsskade.

Skade efter transport til og fra arbejde

Udgangspunktet er, at skader, der er sket under transport til og fra arbejde, IKKE er en arbejdsskade og altså IKKE er dækket af arbejdsskadesikringen. Der er dog situationer, hvor skaden alligevel kan anerkendes som en arbejdsskade, fordi transporten har karakter af egentligt arbejde i arbejdsgiverens interesse.

Skade ved firmaidræt og personalefest

Både ved firmaidræt og personalefester er det også udgangspunktet, at skader sket i den sammenhæng, IKKE er en arbejdsskade og derfor IKKE er dækket af arbejdsskadesikringen.

Hvis arrangementet er i arbejdsgiverens interesse, vil det dog alligevel blive anset som en del af arbejdet, og der kan være ret til erstatning efter arbejdsskaden.

Når du har lidt en arbejdsskade, kan det være svært at navigere i de juridiske krav og procedurer for at få personskadeerstatning. Vi hjælper dig med at forstå dine rettigheder og muligheder.

Vigtige parametre er, om arbejdsgiveren har været med til at arrangere og betale arrangementet, samt hvor og hvornår arrangementet blev afholdt.

Vennetjenester og håndsrækninger er også dækket

Hvis du kommer til skade ved vennetjenester og håndsrækninger, kan du være dækket af arbejdsskadesikringen og have ret til erstatning efter din skade.

Der stilles krav om, at hjælpen virkelig er nødvendig og udføres i en anden persons interesse. Der skal også være en opfordring eller accept til hjælpen, som skal have et vist omfang, før skaden anses som en arbejdsskade.

I forhold til familiemedlemmer, stilles der større krav til omfanget af arbejdet.

Skade ved redning af menneskeliv

Du er også dækket af arbejdsskadesikringen ved forsøg på at redde menneskeliv, uanset om det sker i eller uden for arbejdstiden.

Hvis du eksempelvis bliver forbrændt, fordi du er ved at redde en mand ud af en brændende bil, vil din skade blive dækket som en arbejdsskade.

Erstatning efter arbejdsskade

Når sagen er anmeldt, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) indhente oplysninger om din skade/sygdom. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer herefter afgørelse om, hvorvidt sagen kan anerkendes som arbejdsskade, og hvad du kan få i erstatning.

Hvis sagen anerkendes, foretager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udmåling af erstatning i forhold til varigt mén, erhvervsevnetab og helbredelsesudgifter.

Ole fik over 4 mio kroner i arbejdsskadeerstatning – YouTube

Hvis en arbejdsskade har medført et dødsfald, kan de efterladte være berettiget til erstatning.

Tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte

Der betales ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie- og smertegodtgørelse efter lov om arbejdsskadesikring.

Hvis din arbejdsgiver har ansvar for din arbejdsskade, kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte ad denne vej.

Det er derfor vigtigt, at du får undersøgt, om din arbejdsgiver kan drages til ansvar for din arbejdsskade og dermed skal betale erstatning til dig.

Få hjælp til erstatning efter arbejdsskade – gratis vurdering

Er du kommet til skade på dit arbejde, så tilbyder vi en gratis vurdering af din sag, hvor du får mulighed for at tale med en specialiseret erstatningsadvokat om din arbejdsskade og muligheden for at få erstatning.

Vi møder mange, som tænker, at de selv har godt styr på det, men som alligevel kan se det fornuftige i at få en gratis vurdering af deres sag. Og det fortryder de ikke. Det sker nemlig ret tit, at vi finder oversete erstatningskrav eller oplysninger, som kan udløse højere erstatning.

Når vi sætter det på spidsen, siger vi:

”Det koster ikke noget at spørge KLA – men det kan være dyrt at lade være!”

Hvis vi ikke har mulighed for at hjælpe dig, eller i det hele taget gøre en forskel i din erstatningssag, så siger vi det til dig.

Måske er du i tvivl om, om din skade skal anmeldes – eller måske har du fået afslag på erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Lad os gennemgå din sag og se på de udfordringer, du står med.

Ring eller skriv til os, vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

FAQ

Hvornår er det en arbejdsskade

En arbejdsskade kan opstå både som en ulykke eller over længere tid med udvikling af en erhvervssygdom. Arbejdsskader, er de skader der sker imens du er på arbejde, men også i forbindelse med håndsrækninger, redning af menneskeliv og evt. personalearrangementer.

Kan jeg få erstatning for min arbejdsskade?

Ja, men det kræver at skaden først og fremmest anmeldes som arbejdsskade og derefter bliver anerkendt som arbejdsskade efter nogle fastlagte betingelser. Hvad du kan få i erstatning afhænger af skadens omfang.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om arbejdsskade

    Se film om psykisk arbejdsskade