Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Trivselspolitik

”Det er individets ansvar at melde sig ind i fællesskabet – Gruppen stiller fællesskabet til rådighed”

KLA Personskade har arbejdet med trivsel i et projektforløb fra januar 2019 til juni 2019, og er afsluttet med udarbejdelsen af en fælles trivselspolitik, der løbende evalueres.

Formål:

 • Formålet med at udarbejde en trivselspolitik er at styrke medarbejdere og lederes trivsel på arbejdspladsen.
 • Trivsel er et fælles ansvar, som både afdelingen og den enkelte medarbejder skal være med til at løfte.  Virksomheden skaber rammerne for god trivsel, men den enkelte har også selv – bl.a. gennem dialog med kolleger og ledere – et medansvar for egen trivsel og arbejdsglæde.
 • Trivselspolitikken skal sikre, at virksomheden og medarbejdere forholder sig aktivt til trivsel, og medvirker til at udbrede kendskabet til de handlemuligheder, som medarbejdere, chefer og kolleger har i konkrete tilfælde af manglende trivsel.
 • Vi appellerer til, at ledere og medarbejdere selv søger at finde en god balance i livet som helhed.
 • Mange forhold i livet og i arbejdsdagen indvirker på den enkeltes trivsel. Virksomheden har det menneskesyn, at vi gerne hjælper med at understøtte det hele menneske. Vi hjælper gerne med at undersøge, om der er noget, vi kan hjælpe med i arbejdssammenhænge, og henviser også gerne til ekstern hjælp.

Vision

 • Vi er der for vores kunder og for hinanden
 • Alle trives.
 • De gode dage er i overtal.
 • Vi anerkender, at livet går op og ned.
 • Vi er rummelige og hjælper hinanden.

Mål

 • Vi bidrager og tager ansvar til gruppens bedste.
 • Vi udviser tillid til hinanden – er ærlige – står ved os selv.
 • Vi investerer os selv fagligt og personligt (udviser engagement.)
 • Vi har plads til forskelligheder (anerkendende adfærd).
 • Det er individets ansvar at melde sig ind i fællesskabet (Den enkelte har lyst til at være en del af fællesskabet.)
 • Gruppen stiller fællesskab til rådighed.
 • Det er muligt at tage små åndehuller i hverdagen…………..

Handlinger/aktiviteter

 • Vi søger at fordele sagerne ud fra virksomhedens behov og medarbejdernes evner og interesseområder/vidensområde/fagområde
 • Vi tilstræber at justere arbejdsmængde løbende, så den er tilpasset den enkelte, i det omfang det er muligt .
 • Vi er åbne og interesserede i hinandens trivsel .
 • Det er muligt at tage en mental pause.

Noget der styrker fællesskabet

 • Arbejdsformen – Vi arbejder tæt sammen i mindre grupperinger.
 • Faglige arrangementer og firmaudflugter.
 • Sociale arrangementer arrangeres af både virksomhed og medarbejdere.
 • Stor fleksibilitet i forhold til at arbejde i de forskellige afdelinger, hvorfor vi har stort kendskab og godt samarbejde med hinanden.

Noget der karakteriserer os

 • Uformel omgangstone
 • Flad struktur – fravær af hierarki
 • Ligeværdige som mennesker
 • Teamspirit – vi er stærkere sammen
 • Vidensdeling – naturligt at vi hjælper hinanden
 • Tryghed – ikke bange for at tabe ansigt
 • Kan søge gode råd hos hinanden
 • Interesse for hinanden personligt. Der er ører hvis man har behov for det.
 • Ledelsen er meget opmærksom på adfærdsændringer og er behjælpelig med løsningsforslag
 • Faglige udfordringer
 • Personlig og faglig udvikling
 • Åbenhed for ris og ros
 • Fleksibilitet
Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit  Se video om drivkraften bag KLA Personskade