Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Trafikulykke

Erstatning efter trafikulykke

Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke, er det afgørende for dine muligheder for erstatning, hvordan trafikulykken er sket, og om andre parter er involverede.

Hvis der er tale om et trafikuheld, der sker på offentlig vej, og som er forvoldt af et andet motorkøretøj – det kan være en bil, lastbil, motorcykel, bus, knallert eller lignende – så er der tale om objektivt ansvar. Disse køretøjer bør nemlig alle være omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring.

Hvad betyder objektivt ansvar?

Selvom det altså er dig, der er eller måske er skyld i trafikulykken – f.eks. hvis du har overset din vigepligt eller er kørt op i en anden, der holder for rødt – ja, så er der i henhold til forsikringsaftaleloven objektivt ansvar, hvilket betyder, at den anden parts forsikring betaler erstatning for dine personskader, uanset din eventuelle egen skyld i forbindelse med ulykken.

Erstatningsposterne finder du her.

Soloulykke:

En soloulykke er en trafikulykke, hvor der ikke er andre motorkøretøjer involveret. Hvis du er kommet til skade ved en soloulykke, er der ikke dækning for personskade, medmindre man er passager i bilen. Er man passager OG ejer af bilen, er man dog ikke dækket. 

Førerpladsdækning:

Hvis du vil være dækket som fører i tilfælde af en soloulykke i trafikken, er det nødvendigt at tegne en førerpladsdækning. Førerpladsdækning vil typisk være en del af bilens kaskoforsikring. Førerpladsdækning sikrer dig ret til erstatning, hvis du som fører kommer til skade ved en trafikulykke i tilfælde af en soloulykke.

Trafikulykke med ukendt modpart:

Hvis modparten i en trafikulykke er ukendt, forlader ulykkesstedet eller ikke har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, vil man kunne rejse krav om erstatning overfor Dansk Forsikring for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). 

DFIM behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer, udveksler forsikringsoplysninger med grønkortbureauer i andre lande og fungerer som erstatningsorgan ved uheld i udlandet. Det betyder altså, at du kan have krav på erstatning for personskader efter en trafikulykke, selvom du ikke har navn eller registreringsnummer på modparten efter et trafikuheld.

Erstatning fra DFIM efter ulykke med en ukendt bilist – YouTube

Egen skyld ved et trafikuheld:

Mange tror fejlagtigt, at de ikke har ret til erstatning efter en trafikulykke, hvis de selv har skyld i uheldet. Der sker stort set aldrig nedsættelse af personskadeerstatning forvoldt af et motorkøretøj på grund af såkaldt egen skyld. Dette vil kun ske, hvis det er tale om grov uagtsomhed, og der kræves rigtig meget for, at der sker reduktion i erstatningen efter en trafikulykke. Det er f.eks. retspraksis, at der gives erstatning, selvom den tilskadekomne måtte have en høj alkoholpromille.

Erstatning efter trafikulykke

Man kan møde mange udfordringer i forhold til forsikringsselskabet, årsagssammenhæng og opgørelse af erstatning efter en trafikulykke.

Det er vigtigt, at man har søgt læge umiddelbart efter ulykken (inden 72 timer), og at man har klaget over de gener, som senere måtte vise sig at være varige. Ellers kan man blive afvist på grund af manglende årsagssammenhæng, herunder grundet manglende straks-symptomer eller brosymptomer.

Derfor er det vigtigt, at det allerede fra starten er noteret, om man f.eks. har symptomer fra nakken, selvom man samtidig har et alvorligt benbrud, hvilket der selvfølgelig vil være mest fokus på.

Piskesmæld og erstatning

Piskesmæld er en typisk skade ved trafikuheld, som ofte kan give problemer, når der skal betales erstatning. Mange læger anerkender faktisk slet ikke diagnosen piskesmæld, og derfor er det særligt i disse sager utrolig vigtigt, hvilken speciallæge der udarbejder den speciallægeerklæring, der skal danne grundlag for vurderingen af de varige mén som følge af trafikulykken.

Læs mere om erstatning efter piskesmæld her:  Læs om piskesmæld/whiplash og erstatning – vores erstatningsadvokater kan hjælpe dig! (personskade.dk)

Med mere end 20 års erfaring, har vi hos KLA Personskade stort kendskab til speciallæger – både til brug i piskesmældsskader, men også i alle andre former for personskader, og vi kan derfor som erstatningsadvokater være med til at sikre, at der indhentes speciallægeerklæring hos en kompetent speciallæge på det område, der er vigtigt for beskrivelsen af netop dine varige skader.

Kontakt os for en gratis vurdering af din erstatningssag – vi hjælper skadelidte i hele landet.

Det koster ikke noget at spørge KLA – men det kan være dyrt at lade være!

FAQ

Hvad betyder objektivt ansvar?

Der gælder objektivt ansvar ved trafikulykker, hvor et motorkøretøj er involveret. Objektivt ansvar betyder, at den lovpligtige ansvarsforsikring skal betale erstatning, hvis du er kommet til skade – også selvom du måske har egen skyld i ulykken.

Hvad er en førerpladsdækning?

En førerpladsdækning sikrer dig erstatning som fører af et motorkøretøj i tilfælde af en soloulykke i trafikken. Hvis du eksempelvis forulykker i glat føre eller kører ind i et træ, og der ikke er andre motorkøretøjer involveret i ulykken, vil du udelukkende være dækket af en eventuel ulykkesforsikring – medmindre du altså har en førerpladsdækning.

Kan jeg få erstatning fra DFIM?

DFIM udbetaler erstatning i forbindelse med trafikulykker, hvor modparten er ukendt, flygter fra ulykkesstedet eller ikke har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se film om trafikulykke