Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Erstatning

Hvad kan du få i erstatning?

Her kan du læse om, hvad du kan få i erstatning efter din skade og de forskellige erstatningskrav, der kan være i en erstatningssag. Opgørelse og udbetaling af erstatning fra en forsikring kan være kompliceret, og du bør overveje at søge rådgivning ved en erstatningsadvokat.

Forskellige skader - forskellige regler

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der for nogle skader gælder særlige regler omkring ansvar og erstatning, som har betydning for opgørelsen af erstatningskrav. Betingelserne for at få erstatning, og hvilke erstatningskrav du kan få dækket, afhænger af hvilken type erstatningssag du har.

Årsagssammenhæng og ansvar

Som erstatningsadvokat vil vi altid se på, om der er årsagssammenhæng mellem skaden og dit erstatningskrav. Årsagssammenhæng betyder, at du kan få udbetalt erstatning for en skade, som er en følge af det, der er sket ved en trafikulykke, arbejdsskade eller anden skade. Der er eksempelvis ikke årsagssammenhæng og ret til erstatning for skader eller sygdomme, som du allerede havde forud for skaden, eller som du pådrager dig efterfølgende. Din ret til erstatning og årsagssammenhæng bør altid vurderes af en professionel erstatningsadvokat.

I nogle sager gælder der et objektivt ansvar, hvor du har ret til erstatning, uanset hvem der er skyld i skaden. Søg rådgivning ved en advokat specialiseret i erstatningsret, hvis du vil være sikker på, at få den erstatning, du har ret til.

Erstatning efter trafikulykke

Hvis der er en ansvarlig modpart i din sag (er du i tvivl, se her) vil du kunne få erstatning efter Erstatningsansvarsloven. I trafikulykker gælder der et objektivt ansvar, og der vil være krav på erstatning fra modpartens lovpligtige ansvarsforsikring vedr. det involverede køretøj. Det betyder, at du har krav på svie- og smertegodtgørelse, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén og erstatning for et eventuelt erhvervsevnetab. Du kan også have krav på erstatning for andet tab, såsom kompensation for behandlingsudgifter, transport til behandlinger og lignende.

Læs mere om erstatning efter trafikulykke her; Trafikulykke – Få professionel hjælp til erstatning efter trafikulykke her! (personskade.dk)

Erstatning efter arbejdsulykke og arbejdsskade

Erstatning efter arbejdsulykker og arbejdsskader følger Arbejdsskadesikringsloven. Også her gælder et objektivt ansvar, og du har derfor ret til erstatning uanset, om der er begået fejl eller om nogen er skyld i skaden. Efter Arbejdsskadesikringsloven har du krav på erstatning af behandlingsudgifter, godtgørelse for varige mén samt erstatning for evt. erhvervsevnetab fra arbejdsgivers forsikring. Hvis der samtidig er en, der kan drages til ansvar for arbejdsulykken (f.eks. ansvarlig arbejdsgiver eller modpart i trafikken), vil du også kunne gøre krav på svie- og smertegodtgørelse og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, samt evt. differencekrav.

Læs mere om erstatning efter arbejdsulykke og arbejdsskade her; Erstatning efter arbejdsskade (personskade.dk)

Erstatning efter fritidsulykke

En fritidsulykke vil typisk alene være dækket af dine egne forsikringer i form af ulykkesforsikringer. Det betyder, at du vil få erstatning for varigt mén samt dækning af behandlingsudgifter fra din egen forsikring. Størrelsen af erstatningen afhænger af dine forsikringsvilkår.

Læs mere om erstatning efter fritidsulykke her; Skader og erstatning efter sport og fritidsaktiviteter (personskade.dk)

Erstatning efter patientskader

Hvis din patientskade kan anerkendes ved Patienterstatningen, vil du kunne opnå erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Det betyder, at du kan få dækket krav på svie- og smertegodtgørelse, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén og erstatning for evt. erhvervsevnetab, og endelig kompensation for behandlingsudgifter og lignende.

Læs mere om erstatning efter patientskader her; Patientskade – Få hjælp til erstatning efter patientskade – Kontakt os (personskade.dk)

Erstatning efter voldsskader

Ved personskader som følge af vold, vil du via Erstatningsnævnet kunne opnå personskadeerstatning efter Erstatningsansvarsloven. Det betyder, at du kan få dækket krav på svie- og smertegodtgørelse, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén og erstatning for evt. erhvervsevnetab, og endelig kompensation for behandlingsudgifter og lignende.

Læs mere om erstatning efter voldsskader her; Erstatning efter vold og mulighed for advokatrådgivning (personskade.dk)

Erstatning efter faldskader

Erstatning efter faldskader er afhængige af, om der er nogen, der kan drages til ansvar for skaden. Hvis det er tilfældet, vil du være dækket som ved trafikulykker ovenfor. Hvis ingen er ansvarlig, vil du være dækket af dine egne forsikringer som ved fritidsulykke.

Læs mere om erstatning efter faldskader her; faldskader og glat føre – hvad med erstatning? (personskade.dk)

Opgørelse og udbetaling af erstatning

Opgørelsen af erstatningskrav er ofte ikke så ligetil, og det kræver erfaring med både dokumentation og praksis, når du søger erstatning fra en forsikring.

Det kan også være svært at få overblik over, om man har fået den erstatning, man er berettiget til.

Det kan derfor være en god idé at få en gennemgang af sin erstatningssag hos en advokat, som har erfaring med erstatning og opgørelse af erstatningskrav efter en skade.

Den erfaring har vi hos KLA Personskade, og vi tilbyder altid en gratis og grundig vurdering af din erstatningssag.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om oplysning af sagen