Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Egne forsikringer

Yderligere erstatning fra andre forsikringer

Hvis du kommer til skade, er det også vigtigt, at du undersøger om du kan få erstatning fra andre forsikringer.

Egne ulykkesforsikringer

I forhold til egne ulykkesforsikringer opgøres godtgørelse for varigt mén i forhold til forsikringssummen, som fremgår af policen. Der kan også være andre betingelser for størrelsen af méngraden, f.eks. at der først udbetales erstatning, hvis det varige mén har et vist omfang.

Også når det gælder egne ulykkesforsikringer, fastsættes méngraden efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – som du kan finde her

Det er vigtigt at være opmærksom på, om man er dækket af egne ulykkesforsikringer, da udbetalinger herfra ikke bliver fratrukket i øvrige erstatningsudbetalinger. Man kan altså få méngodtgørelse fra indtil flere ulykkesforsikringer, man har tegnet, og samtidig fra den ansvarlige skadevolder.

Når du har været ude for en ulykke eller skade, kan dine egne forsikringer spille en vigtig rolle i at sikre, at du får den erstatning, du er berettiget til. Vi hjælper dig med at forstå dine forsikringer og hvordan de kan bruges til at få erstatning. For yderligere information om skadeserstatning, herunder personskadeerstatning, er vi her for at assistere dig.

Tab af erhvervsevne

Det samme gælder, hvis du har en forsikring, som dækker ved tab af erhvervsevne.

Du er berettiget til udbetalinger herfra, uden at det bliver modregnet i din tabte arbejdsfortjeneste.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om oplysning af sagen