Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Klage og genoptagelse

Klage til Ankestyrelsen

Hvis Arbejdsskadestyrelsen afviser at anerkende din arbejdsskade, kan du klage til Ankestyrelsen. Du kan også klage over størrelsen af din erstatning.

Klagefrist på 4 uger

Fristen for at klage er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Ankestyrelsen kan ændre, hjemvise eller fastholde afgørelsen. Sidste mulighed er at indbringe sagen for domstolene.

Genoptagelse af en arbejdsskadesag

En afgørelse om afvisning eller udmåling af erstatning kan genoptages, hvis forskellige betingelser er opfyldt.

Der kan også søges om genoptagelse, hvis der er fejl eller mangler i afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen.

Få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag

Husk at du kan få en gratis og grundig vurdering af din arbejdsskadesag hos KLA Personskade.

Kontakt os, og du får vores vurdering af, om der er grundlag for at klage eller søge om genoptagelse af din arbejdsskadesag.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om arbejdsskade

    Se film om psykisk arbejdsskade