Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

14 år efter knivoverfald får offeret 3,3 millioner i erstatning.

14 år efter knivoverfald får offeret 3,3 millioner i erstatning.

07. juni 2017

Henning blev i 2003 stukket ned på sit arbejde af en tilfældig forbipasserende.

Han kom sig fysisk over sin skade, men havde det efterfølgende meget dårligt psykisk. Han havde mareridt og kunne ikke få episoden ud af hovedet. Hans familie oplevede, at han ændrede sig personligt og var meget på vagt over for fremmede mennesker. Han begyndte at drikke.

Sagen blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen og anerkendt i 2004. Henning blev dog ikke tilkendt erstatning, da Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at hans gener var forbigående.

Det viste sig dog, at Hennings psykiske problemer blev værre og sagen blev genoptaget. Under sagens behandling fik han konstateret PTSD. Han fik en godtgørelse for varigt mén på 10 %. Arbejdsskadestyrelsen mente dog ikke, at han var berettiget til erhvervsevnetab.

Hverdagen for Henning blev imidlertid ikke lettere, hans psykiske problemer tog overhånd og hans alkoholforbrug steg voldsomt. Han gik med selvmordstanker, som udviklede sig til selvmordsforsøg, og han blev i flere omgange indlagt på psykiatrisk sygehus. Familien kunne ikke længere følge med, og Henning blev skilt, mistede sit arbejde og huset blev solgt på tvangsauktion. Et forløb vi desværre for ofte har set!

Efter en indlæggelse i sommeren 2014 valgte Henning at ringe til KLA Personskade. Han havde set en annonce på nettet.

Vi lavede en gratis og grundig vurdering af Hennings sag og vurderede, at han ikke havde fået den erstatning, han var berettiget til. KLA Personskade gik derfor ind i hans erstatningssag, og vores socialrådgiver hjalp ham med den kommunale sag.

Halvandet år senere fik vi den nedslående afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen om, at de ikke mente, at han var berettiget til yderligere erstatning. De mente, at hans psykiske gener og hans alkoholafhængighed blandt andet skyldtes hans skilsmisse – og ikke ulykken.

Vi ankede naturligvis sagen – og vi fastholdt, at skilsmissen skyldtes de psykiske gener efter ulykken, samt at hans alkoholafhængighed var en direkte følge af de psykiske gener.

Henning har nu fået fuldt medhold i sagen af Ankestyrelsen. Hans varige mén blev sat op til 25 % for PTSD med alkoholafhængighed og hans erhvervsevnetab blev vurderet til 85 %.

Alt i alt en erstatning på, hvad der svarer til 3.3 millioner kroner.

Henning får aldrig sit helbred igen, men erstatningen giver ham nu mulighed for at få mere ro omkring sin økonomiske situation.

Husk det koster ikke noget at spørge KLA – men det kan være dyrt af lade være!