Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Advokatskifte betalte sig!

Advokatskifte betalte sig!

30. august 2017

Brittas advokatskifte betød en endelig afgørelse i arbejdsskadesagen i løbet af 6 måneder – i stedet for 2 år, som hun var stillet i udsigt.

Britta var tilkendt førtidspension, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsatte herefter hendes erhvervsevnetab midlertidigt til 90 pct. På forespørgsel fra Brittas daværende advokat, oplyste AES at de forventede at afslutte hendes sag i 2019. Advokaten mente, der måtte være tale om en fejl, men gjorde ikke yderligere.

Britta kontaktede os i februar 2017 for en snak om sagen, da det selvfølgelig var vigtigt for hende, at sagen kunne afsluttes endeligt.

Vi gik ind i sagen og efter en del drøftelser og korrespondance med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – herunder om hvorvidt førtidspensionsafgørelsen var midlertidig – fik vi sagen genoptaget på forvaltningsretligt grundlag.

Allerede den 28. juli 2017 kom så den endelige afgørelse om erhvervsevnetab på 90 pct.

Klagefristen er nu udløbet uden klage fra forsikringsselskabet – og nu afventer vi bare en kapitaliseringsafgørelse, så Britta kan få sin erstatning.

Endnu en god dag på kontoret!

Mvh. Tine, KLA Personskade