Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

ALLERGISK EKSEM UDLØSTE 20 % I VARIGT MÉN

ALLERGISK EKSEM UDLØSTE 20 % I VARIGT MÉN

9. november 2015

En håndværker udviklede allergisk eksem efter udsættelse for giftigt materiale på sit arbejde.

Sagen var anmeldt som arbejdsskade, men da han kom til os med sagen, havde Arbejdsskadestyrelsen afvist at udbetale godtgørelse for varigt mén.

Vi gik ind i sagen og sørgede for nye lægelige oplysninger om omfanget af den allergiske eksem.

Vores arbejde har nu resulteret i en godtgørelse for varigt mén på 20 %.

Det er endnu uafklaret, om skaden betyder et varigt indtægtstab for vores kunde og dermed ret til erstatning for erhvervsevnetab.

Husk: Det koster ikke noget at spørge, men det kan være dyrt at lade være!