Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Bliver man uarbejdsdygtig efter en ulykke, er det vigtigt at få beregnet erhvervsevnetabet korrekt.

Bliver man uarbejdsdygtig efter en ulykke, er det vigtigt at få beregnet erhvervsevnetabet korrekt.

20. januar 2021

KLA har nu indgået forlig med modparten om erhvervsevnetab, så Bjørn undgår langvarig retssag.