Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Caspers sag måtte en tur i byretten, før han fik anerkendt sin arbejdsulykke.

Caspers sag måtte en tur i byretten, før han fik anerkendt sin arbejdsulykke.

18. maj 2018

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen havde afvist at anerkende Caspers arbejdsulykke som en arbejdsskade, da man ikke fandt det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at han havde været udsat for en skade i forbindelse med arbejdet.

Casper havde oplyst, at han var kommet til skade på arbejdet i forbindelse med, at en betonudlægger bakkede ind i ham, således at han blev ramt på hjelmen. Der var ingen vidner til ulykken, og arbejdsgiveren havde overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplyst, at de ikke var bekendt med, at Casper skulle være kommet til skade.

Ved afvisningen af skaden lagde Ankestyrelsen vægt på, at hverken arbejdsgiveren eller den kollega, som havde ramt Casper, kunne bekræfte hændelsen.

I retten havde vi indkaldt en arbejdsleder som vidne, og denne kunne bekræfte, at Casper allerede dagen efter hændelsen havde ringet til ham og fortalt, at han var blevet påkørt af betonudlæggeren.

På grund af vidneforklaringen, Caspers egen forklaring samt journalnotat fra kiropraktor 6 dage efter ulykken og journalnotat fra egen læge ca. 3 uger efter ulykken om, at Casper var blevet ramt af en maskine på arbejdet, fandt retten, at Casper havde løftet bevisbyrden for, at han havde været udsat for arbejdsulykken den 5. marts 2014, og at han som følge heraf havde fået varige gener.

Retten tilsidesatte herefter Ankestyrelsens afgørelse om afvisning af arbejdsskaden.

Sagen blev ført ved retten af Charlotte Gransøe.