Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Cykeluheld – Sørg for vidner og udveksling af kontaktoplysninger.

Cykeluheld – Sørg for vidner og udveksling af kontaktoplysninger.

10. marts 2023

Hvis du er ude for et cykeluheld – eller er vidne til et – så sørg for, at der udveksles kontaktoplysninger mellem de involverede parter og også meget gerne med eventuelle vidner. Det kan have afgørende betydning for at få erstatning, hvis det senere måtte vise sig, at man har varige følger efter uheldet. Læs mere om erstatning efter trafikulykke her: https://www.personskade.dk/artikler/t… Husk: Det koster ikke noget at spørge KLA – men det kan være dyrt at lade være!