Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Erstatning efter hjernerystelse

Erstatning efter hjernerystelse

14. november 2016

Senfølgerne efter en hjernerystelse kan ikke ses på en scanning eller røntgen. Derfor bliver troværdighed ofte et tema, når der skal opgøres erstatning efter en hjernerystelse som skade.

Hvert år rammes 25.000 danskere af hjernerystelse. Heraf oplever hver 10. varige symptomer.

Troværdighed som tema i erstatningssager

De omfattende symptomer, som kan følge af en hjernerystelse, kan ikke ses eller forklares ud fra en scanning eller røntgen. Det bliver derfor et spørgsmål om troværdighed, når der skal opgøres erstatning for en skade efter hjernerystelse. For skadens omfang kan ikke rigtig bevises, udover ens egen forklaring og beskrivelse af symptomerne. Der kan selvfølgelig laves nogle neurologiske tests, men det giver ikke altid det fulde billede af skadens omfang.

Udfordringer i erstatningssagerne

Advokat Rikke Omme fra KLA Personskade nikker genkendende til problematikken, og påpeger, at følger efter hjernerystelse møder samme udfordringer som ved et piskesmæld. Rikke Omme forklarer derudover: ”Vi kan ikke fremlægge scanningsbilleder eller undersøgelser, som fuldt ud kan understøtte skadens omfang. I erstatningssagerne kommer der derfor et ekstraordinært stort fokus på oplysninger om, hvordan skaden er sket, ligesom journalnotater fra den første lægekontakt bliver helt afgørende.” For erstatningsadvokaten betyder det, at troværdighed bliver et overskyggende tema, som ikke altid fører til rimelige resultater. Nogle går simpelthen glip af erstatning på grund af denne særlige udfordring i sager vedrørende hjernerystelse.

Hos KLA Personskade har man nedsat en særlig specialistgruppe, som arbejder med hovedskader og erstatning efter hjernerystelse.

Hjernerystelse som epidemi?

Nogle taler om hjernerystelse som epidemi, og der bliver da også sagt og skrevet meget om emnet. Der er dog ikke noget, der tyder på, at der er sket en stigning i antallet af hjernerystelser med varige følger. Følgerne efter en hjernerystelse kan være voldsomt invaliderende for mennesker, som ellers har haft et aktivt liv med fart på tilværelsen.

Fokus og forskning

Det fokus vi ser på området for erstatning efter hjernerystelse, kan forhåbentlig være med til at ændre på tingenes tilstand. Det håber advokat Rikke Omme i hvert fald. ”Hos KLA Personskade håber vi på, at det øgede fokus kan være med til at dæmme op for nogle af de udfordringer, vi ser i erstatningssagerne. Der er behov for mere forskning på området, som kan hjælpe den skadelidte med at få korrekt behandling og lægelig dokumentation for lidelsens omfang efter en hjernerystelse. Følger efter hjernerystelse kan ødelægge et ellers velfungerende menneske, og det er fordi, der både mangler målrettede behandlingsmuligheder, men også indsigt og forståelse fra omverdenen. 

Fakta om hjernerystelse:

Senfølger efter hjernerystelse kaldes også Post Commotio syndrom-.

Typiske symptomer kan være;

 

– Hovedpine

– Træthed

– Hukommelses- og koncentrationsbesvær

– Synsvanskeligheder

– Overfølsomhed overfor lys og lyd

– Søvnforstyrrelse

– Irritabilitet

– Psykiske påvirket – stress og depression

Muligheder for erstatning efter hjernerystelse

Hvad kan du få i erstatning efter hjernerystelse?

Når først din hjernerystelse er anerkendt som skade, er næste skridt at få opgjort erstatning. Der er flere forskellige erstatningsposter, som du kan læse mere om her;

Erstatningsposter – Personskader | Advokat med speciale i erstatning.

Méngraden efter hjernerystelse fastsættes med udgangspunkt i den vejledende méntabel fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Varige mén efter hjernerystelse kan efter tabellen udløse mén på mellem 5 til 20 %.