Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Fejl i forløb forud for diagnosticering af kræft

Fejl i forløb forud for diagnosticering af kræft

16. juni 2023

Der var mange komplikationer i Pers kræftforløb, men Rikke hæftede sig i stedet ved det lange forløb, FØR Per blev udredt for kræft. Egen læge overså således forskellige advarsler, herunder et stort vægttab, og der gik derfor alt for lang tid før Per blev udredt som kræft. Per blev desværre erklæret terminal, og vi bad Patienterstatningen om akutbehandling – hvilket de gjorde og skal have stor ros for. Det betød, at Per inden sin død nåede at få afgørelser både vedr. mén og erhvervsevnetab – og Per kom herfra med fred i sjælen i bevidstheden om, at hustruen Helle vil være økonomisk sikret med den erstatning, der blev udbetalt til Per som følge af patientskaden. Det koster ikke noget at spørge KLA – men det kan være dyrt at lade være!