Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Infektioner pådraget under indlæggelse bliver ikke længere anerkendt som patientskader.

Infektioner pådraget under indlæggelse bliver ikke længere anerkendt som patientskader.

20. september 2019

Det er blevet alt for almindeligt, at man får en infektion i forbindelse med en indlæggelse – og derfor anerkendes sådanne infektioner og følgerne deraf ikke længere som patientskader.