Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Jans arbejdsskadesag er meget usædvanlig. Han var udsendt og faldt pludselig om på sit værelse

Jans arbejdsskadesag er meget usædvanlig. Han var udsendt og faldt pludselig om på sit værelse

24. januar 2023

Jans arbejdsskadesag var meget usædvanlig. Han var udsendt til en opgave i Afrika, og efter en lang arbejdsdag, pizza og nogle øl, faldt han om på sit værelse, hvor han først blev fundet næste morgen. Han har desværre pådraget sig alvorlige skader som følge deraf – skader der betyder, at han i dag er på førtidspension. Ankestyrelsen afviste, at det var en arbejdsskade, da det var sket uden for arbejdstid. Det var vi meget uenige i, da det efter vores opfattelse havde nær sammenhæng med arbejdet eller de forhold, det foregik under. Jan arbejdede udenfor i høj varme og med ringe adgang til vand. Retslægerådet kunne ud fra de foretagne prøver på sygehuset i Afrika konstatere, at Jan var dehydreret. Arbejdsskadesagen skal nu genoptages, så Jan kan få den erstatning, han er berettiget til. Læs mere om arbejdsskader her: https://www.personskade.dk/artikler/a…