Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

LÆGERNE TOG LIVET AF SØREN

LÆGERNE TOG LIVET AF SØREN

22. januar 2015

– og forsøgte samtidig at placere ansvaret hos de pårørende…

Bente kontaktede os efter at hendes mand på tragisk vis var død ved en trafikulykke. Han overlevede selve ulykken men døde bagefter på sygehuset.

Advokat Rikke Omme fik det mere og mere ubehageligt under sin gennemgang af sygehusets journaler fra de små 3 uger, hvor Søren var indlagt med henblik på genoptræning efter ulykken.

Det var helt tydeligt for advokaten, at Søren blev dårligere og dårligere under indlæggelsen. Lægerne valgte at behandle ham med en meget høj dosis af medicin på trods af en forudbestående leversygdom. Søren blev i starten døsig men gled mere og mere over i en tilstand, hvor han var ukontaktbar. Til sidst satte organerne ud, og Søren afgik ved døden.

Sørens død blev anmeldt til Patienterstatningen, der afviste sagen, idet man fandt, at Søren under hele forløbet var behandlet efter bedste specialiststandard.

Afvisningen blev anket men ankenævnet afviste også og tilføjede, at den høje dosis medicin ikke var et problem. Sygehuset havde fulgt Søren nøje og regelmæssigt målt hans levertal. Der blev også lagt vægt på et notat fra lægen kort før Sørens død. Der blev her foreslået overførsel af Søren til en intensiv afdeling på et andet sygehus, da det ville forbedre hans overlevelseschancer – men samtidig skrev lægen, at hverken patienten eller hans pårørende ønskede overflytningen.

Det var en barsk afgørelse for de efterladte, der ikke kunne huske, at have sagt nej til en flytning og i øvrigt havde en opfattelse af, at Sørens tilstand skyldtes hans hovedskade.

Søren selv havde ikke været kontaktbar i flere dage, og havde ikke forud for sin indlæggelse lavet et såkaldt livstestamente.

De efterladte var ikke i tvivl. Sagen skulle for retten, så sandheden kunne komme frem.

Under retssagen blev sagen forelagt Retslægerådet, der fandt at behandlingen på sygehuset ikke havde levet op til specialiststandarden. Da medicinen tog lang tid om at forlade kroppen var der forgiftningsrisiko for selv leverraske personer.

Lægerne skulle have overført Søren til en intensiv afdeling, da der på stedet ikke var tilstrækkelig kompetence eller udstyr til at sikre, at doseringen af medicinen var korrekt.

Kammeradvokaten mente dog, at journalnotatet fra dødsdagen var afgørende. Argumentet var, at når familien havde ønsket, at Søren skulle blive på den pågældende afdeling, var det ikke lægens skyld, at Søren ikke fik en kompetent behandling og dermed døde.

Bente og parrets 2 børn fik dog før jul Rettens ord for, at Sørens død skyldtes den mangelfulde medicinkontrol og den manglende overflytning, hvilket af Retten blev betragtet som klare fejl fra lægen og sygehusets side.

Det var dermed lægens ansvar – og ikke familiens – at sikre, at der gives en kompetent behandling og om nødvendigt sørge for, at flytte patienten til en anden afdeling.