Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Længere ventetid ved Ankestyrelsen

Længere ventetid ved Ankestyrelsen

15. januar 2016

Du skal vente længere tid på en afgørelse fra Ankestyrelsen i 2016!

Udflytning af arbejdspladser vil nemlig betyde længere sagsbehandlingstid i 2016.

Det erkender regeringen nu i en resultatplan vedrørende Ankestyrelsen og udflytningen af 51 arbejdspladser fra København til Ålborg.

Ved udgangen af 2015 havde Ankestyrelsen knap 5.600 verserende sager vedrørende arbejdsskader. Tallet forventes at stige til 6.500 i 2016 – hvilket jo uden tvivl vil forlænge sagsbehandlingstiden.

På arbejdsskadeområdet er der tale om en meget dårlig nyhed. I kombination med den helt uacceptable lange sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen, er der nu endnu længere vej igennem systemet, når man er kommet til skade på jobbet.

Arbejdsskadestyrelsen havde i 2015 en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 8 måneder. I 2016 forventes denne at stige yderligere til 10-12 måneder. I de sager, hvor der er tale om erhvervsevnetab på grund af skaden er sagsbehandlingstiden oppe på 27 måneder pt.

Hertil kommer planerne om overdragelse af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til ATP og på sigt udflytning til Hillerød, Vordingborg og Haderslev.

Der findes ingen bud fra regeringen i forhold til at forebygge eller modvirke den øget sagsbehandlingstid.

Der er alene en forventning om, at tiltagene vil forbedre sagsbehandlingstiden fra 2017. Det må vi håbe.