Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Lene skal fortsat have 100.000 kr. årligt fra sin forsikring!

Lene skal fortsat have 100.000 kr. årligt fra sin forsikring!

27. januar 2016

Forsikringen sagde stop, men vi klagede og fik ret!

Lene fik i sommers brev fra sin forsikring, som skrev at der ikke ville blive udbetalt mere for tab af erhvervsevne.

En ret hård besked for Lene, som havde regnet med fortsat udbetaling, efter tilkendelse af førtidspension tilbage i 2010.

Men Lene kom til os og fik en gratis vurdering af sin sag, og vi anbefalede hende at klage over selskabets vurdering.

Vi hjalp hende med at klage til Ankenævnet for Forsikring, og vi fik medhold i vores klage.

Lene skal derfor fortsat have ca. 100.000 kr. årligt i udbetaling fra forsikringsselskabet, og hun får nu den erstatning hun har ret til!

Det koster ikke noget at spørge – men det kan være dyrt at lade være!