Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

“PATIENTEN DER FIK NOK!”

“PATIENTEN DER FIK NOK!”

25. september 2015

I udsendelsen bliver der sagt: Jeg har sjældent set så meget gå galt i et forløb!”

– Hertil må jeg sige: Det har vi!

Vi behandler pt. mere end 230 patientskader ved KLA Personskade, og i alt for mange patientforløb er der svigt på svigt.

Hvorfor sker det?

Ingen kender nok den fulde sandhed. Jeg tror årsagerne er mange. Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at bedre forholdene på sygehusene. Men vi må konstatere, at det ikke er lykkedes – i hvert fald ikke alle steder.

Dårlig rengøring blev påvist

Vi har set rigtig mange sager om infektioner, der er påført i forbindelse med behandling på sygehuset, og som har betydet alvorlige følger.

Mangelfuld rengøring er helt klart en af årsagerne til mange patientskader og fejl i behandlingsforløbene. Personligt tror jeg, at det var en forkert beslutning, da rengøringen blev lagt ud til rengøringsselskaber udefra.

Før havde rengøringsassistenterne deres egen afdeling, som de passede og plejede som deres eget. Det er slut.

Jeg har selv under en indlæggelse oplevet, at assistenten startede med at tørre vasken af, hvor patienter havde skyllet både det ene og andet af hænderne, og så med samme klud – uden at skylle den op – tørrede alle sengebordene af på 4 mands stuen. Så er der bare lang vej hjem.

Et andet kritikpunkt fra journalisten var, at han havde ventet alt for lang tid på diagnosticering og efterfølgende operation med det resultat, at hans sygdom blev forværret og bragte ham i livsfare. Disse undladelsesforløb genkender jeg.

Det er klart, at der er fejl, som ikke kan undgås. Når der skal opereres tæt på nerver eksempelvis, går det indimellem galt. Den risiko er svær at gøre noget ved.

Men det er de forløb – hvor man kan se, at her bliver der bare ikke gjort noget, eller det der gøres, er helt forkert – som jeg anholder. De forløb støder mig, når jeg sidder med personer, hvor skaden er sket, og det eneste jeg kan gøre er, at hjælpe dem med at få den erstatning de er berettiget til.

I udsendelsen lå det lidt i luften, at privathospitalerne håndterede forløbet bedre. Det må man jo sige ja til i det konkrete tilfælde. Men privathospitalerne har jo også ofte den fordel, at de løser dele af opgaver i behandlingsforløbet, hvor folk har fået foretaget undersøgelser mv. inden de kommer i privat regi. De kan her gå direkte til fadet. De håndterer heller ikke nødvendigvis efterforløbet, hvor mange af komplikationerne opstår.

Hos KLA Personskade ser vi også patientskader, der er opstået på privathospitaler- måske ikke så overraskende, fordi det er de samme læger, der arbejder både i offentligt og privat regi.

I slutspurten vil jeg rose Overlæge Peter Funch Jensen for at stå ved sin kritik af kollegers håndtering. Det sker sjældent. Ofte oplever jeg, at læger udtaler sig kritisk enten til os eller patienten om forløbet, men omvendt ikke vil hverken skrive det eller gentage det i Retten.

Det betyder desværre, at mange ikke kan få den erstatning de er berettiget til!

Så sent som i juni måned modtog vi dom fra Vestre Landsret i en sag, vi har arbejdet med, hvor en mand på 50 år efter vores vurdering ikke fik den behandling, som han burde i forbindelse med en blodprop i hjernen.

Det mente en af de ypperste læger på området heller ikke. Hun sagde direkte til mig, at Retslægerådet tog fejl, og hvis hun havde fået sagen i Patientskadeankenævnet, var sagen blevet anerkendt.

Hun ville dog ikke udtale sig i Retten, fordi hun var kollega med en af lægerne fra Retslægerådet. Hun syntes ikke man skulle lægge sig ud med sine kolleger.

Jeg spurgte hende om, hvordan hun kunne stå indenfor det fagligt, men fik ikke noget svar. Den sag vil altid pine mig.

Stor respekt til Peter Funch Jensen fordi du lod fagligheden vinde og stod ved din vurdering offentligt. Jeg ville ønske, at der var flere læger som dig.

Gitte Møller Iversen, KLA Personskade