Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

URIMELIGE VENTETIDER VED ARBEJDSSKADESTYRELSEN

URIMELIGE VENTETIDER VED ARBEJDSSKADESTYRELSEN

25. juni 2015

I et forsøg på at forbedre sagsbehandlingen har Arbejdsskadestyrelsen nu skabt et nyt problem – årelange ventetider for at få en afgørelse!
Helt uacceptabelt for de mennesker, som er kommet til skade og har behov for en afslutning på deres erstatningssag.

Læs POLITIKENS dækning af historien her;

“Jeg er snart ligeglad med pengene!”

Folk med svære arbejdsskader må vente længere på erstatning

Pernille må vente et år mere
Pernille Mikaelsen sidder og venter på en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. En afgørelse, der skal sætte punktum i hendes erstatningssag, som startede med en arbejdsskade tilbage i november 2009. Hun blev i marts 2014 tilkendt førtidspension ved kommunen, og sagen var nu klar til at blive afgjort ved Arbejdsskadestyrelsen i forhold til erstatning for erhvervsevnetab.

Men der er desværre ikke nogen der ser på hendes sag før til marts næste år.

”Jeg er faktisk ved at være ligeglad med pengene, jeg vil bare gerne have en afslutning,” siger Pernille Mikaelsen til beskeden om, at hun nu må vente til marts næste år på en afgørelse. Hun var ellers blevet lovet en afgørelse i begyndelsen af foråret 2015.

”I al den tid min sag har kørt, har jeg bare været et stykke papir, og jeg bliver stresset af den uafklarede situation og ventetiden,” udtaler hun.

Men Pernille er ikke den eneste, der venter.

Flere rykkere hjælper ikke Svend
Svend Møller blev tilbage i 2008 ramt af en alvorlig arbejdsskade i sin højre skulder. Han fik dengang tilkendt en ménerstatning på 10 %, og så blev sagen ellers lukket. Men da han fik problemer med sit arbejde på grund af skulderskaden, fik han genoptaget sagen i Arbejdsskadestyrelsen i juli 2013. Arbejdsskadestyrelsen skulle se på, om Svend kunne få erstatning for erhvervsevnetab.

Siden da er der gået tid med at indhente nye oplysninger til sagen. Men siden juni sidste år, hvor sagen var fuldt ud oplyst, er der ikke sket meget. Efter at have rykket i sagen i august 2014, svarede Arbejdsskadestyrelsen i december 2014. Der kunne forventes yderligere 5 måneders sagsbehandlingstid. Da vi så nåede til maj 2015 sendte Svend Møller via sin advokat en ny rykker til Arbejdsskadestyrelsen, som netop har svaret, at der først vil komme en afgørelse til december 2015!

”Det er helt uacceptabelt at behandle mennesker på denne måde.” siger Svend Møller om situationen, og pointerer, at han jo ikke selv er skyld i hans skade. For ham er ventetiden opslidende både personligt, men også økonomien er presset. ”Jeg kan jo ikke låne i banken længere, og det har ikke været sjovt for vores familie de sidste par år.” Svend Møller kan ikke gøre andet end at vente på en afgørelse. Men han håber at skabe fokus på problemet, så der kan gøres noget for de mange, der ligesom ham selv, venter på at komme videre med deres liv efter en skade.

Her hos KLA Personskade finder vi situationen helt grotesk, og vil opfordre Arbejdsskadestyrelsen og politikerne til at finde en løsning på problemet hurtigst muligt. De mennesker, der uskyldigt er ramt af en arbejdsskade har behov for en afgørelse og ikke mindst en afslutning af deres sag. Det er simpelthen ødelæggende for mennesker at gå og vente på en afklaring af deres fremtid efter en alvorlig skade.

Arbejdsskadestyrelsen er dog fuldt ud klar over problemet, og det fremgår også af deres hjemmeside, at sagsbehandlingen for sager vedrørende erhvervsevnetab gennemsnitligt tager 24 måneder pt.

Årsagen til den lange sagsbehandlingstid er ironisk nok den kritik Arbejdsskadestyrelsen stod til mål for sidste år, som førte til en gennemgang af sager fra Kammeradvokaten. Kammeradvokatens undersøgelse påviste fejl og mangler ved Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager om erhvervsevnetab.

Hele virakken betød, at Arbejdsskadestyrelsen iværksatte en række initiativer for at forbedre deres sagsbehandling, ligesom der blev åbnet mulighed for genoptagelse af tidligere afgjorte sager.

Et af initiativerne er blandt andet, at afgørelser om tab af erhvervsevne nu gennemgås af flere sagsbehandlere, for at undgå fejl.

Oprydningen efter sidste års kritik har dog udmøntet sig i helt uacceptable sagsbehandlingstider. Værst står det til, for de som er kommet alvorligt til skade, og som søger om erstatning for tab af erhvervsevne ligesom Pernille og Svend.

Arbejdsskadestyrelsen har meldt ud, at det kun vil være sager, hvor der er dokumentation for en yderst presset økonomisk situation, at man vil kunne fremme sagsbehandlingen. Ellers må man vente i årevis som Svend og Pernille.