Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Ved en arbejdsskade er det ikke altid nok at anmelde til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ved en arbejdsskade er det ikke altid nok at anmelde til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

01. juni 2023

Når man har været ude for en arbejdsskade, er det ikke givet, at det er nok, at den anmeldes til arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Ofte er der også tale om ansvar for arbejdsgiver, og så er det vigtigt, at der også sker anmeldelse til arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikring. Amalie har netop holdt møde med vores kunde Susanne. I Susannes sag mente vi , at der var ansvar for arbejdsgiver. Vi rejste derfor krav herom over for arbejdsgiver, der har anmeldt sagen til sin ansvarsforsikring – som nu har anerkendt ansvaret. Det betyder, at Susanne vil være berettiget til væsentlig mere i erstatning, herunder tabt arbejdsfortjeneste og svie- og smertegodtgørelse, der ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen – samt evt. differencekrav. Det koster ikke noget at spørge KLA – men det kan være dyrt at lade være!