Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Vold mod lærere skal politianmeldes

Vold mod lærere skal politianmeldes

25. januar 2017

Ellers kan du som lærer miste retten til erstatning, hvis du bliver syg eller får varige mén efter vold.

Det lyder måske drastisk, men det er faktisk nødvendigt, hvis muligheden for at få erstatning efter vold og trusler ikke skal gå tabt.

Det er netop kommet frem, at vold mod lærere er et stigende problem, og flere skoler har fået påbud fra Arbejdstilsynet omkring det psykiske arbejdsmiljø og vold fra elever. Det er en trist udvikling, som forhåbentlig vil blive taget alvorligt, så volden kan forebygges og stoppes helt.

Men for de lærer, som bliver udsat for vold og verbale overfald, kan det være svært at vente på bedre tider. Det kan give alvorlige ar både udenpå og indeni, og i værste fald føre til sygemelding og varige psykiske problemer.

I den situation er skaden først og fremmest dækket som arbejdsskade, men det er ikke alle erstatningskrav, der bliver betalt af arbejdsskadeforsikringen. I stedet kan man ansøge om dækning af svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste ved Erstatningsnævnet, som udbetaler erstatning efter vold og forbrydelser.

Det er dog et krav, at volden bliver anmeldt til politiet senest 3 dage efter episoden. Der er mulighed for at få dispensation fra kravet om politianmeldelse, men det sker kun, hvis helt særlige betingelser er opfyldt.

Det er ikke bare et spørgsmål om at få mere i erstatning. Det kan have store konsekvenser for privatøkonomien, hvis man bliver langtidssygemeldt og måske ikke kan komme tilbage i arbejde fuldt ud.

Hvis du selv er lærer, skal du altså tænke dig godt om, inden du lader vold og trusler gå i glemmebogen. Det kan koste dig dyrt.

Står du allerede i en situation, hvor du har brug for hjælp og rådgivning om erstatning efter vold på jobbet, så kontakt os og få en gratis og uforpligtende vurdering af dine muligheder.

”Det koster ikke noget at spørge KLA, men det kan være dyrt at lade være!”