Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

VOLD PÅ JOBBET? – NYT FOKUS PÅ ERSTATNING

VOLD PÅ JOBBET? – NYT FOKUS PÅ ERSTATNING

21. april 2014

Socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, portører, sygeplejersker og andre grupper, som arbejder med omsorg og pleje er særligt udsatte for vold på jobbet.

Men i de tilfælde, hvor volden giver varige gener både fysisk og psykisk, er vejen til erstatning besværlig og fyldt med huller.

Den urimelighed er der nu kommet fokus på med et nyt lovforslag, som pålægger regeringen at udarbejde en rapport med løsningsmodeller til en forbedring af erstatningsmulighederne for de ansatte.

Et godt initiativ, som forhåbentlig vil skabe bedre vilkår for de udsatte mennesker, som faktisk gør et godt stykke arbejde!