Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Ulykkesforsikring

Invaliditet/varigt mén

Mange har en privat ulykkesforsikring, som dækker invaliditet/varigt mén med procenter i forhold til forsikringssummen.

Udbetaling fra flere selskaber

Hvis du har flere ulykkesforsikringer, kan du modtage udbetaling fra dem alle sammen ud over den erstatning, du måtte være berettiget til fra den ansvarlige skadevolder.

Omfattet af dækning og betingelser

Skaden skal selvfølgelig være omfattet af dækningen, og det varige mén skal typisk være på mindst 5 % eller mere, før der kommer penge til udbetaling.

Hvis du eksempelvis kommer til skade på dit arbejde, vil du kun være berettiget til dækning fra din ulykkesforsikring, hvis du har en heltidsdækning.

Grundlaget for vurderingen

Vurderingen af det varige mén sker på baggrund af den lægelige dokumentation. Dit mén bliver herefter fastsat i forhold til Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Hvis man ikke er tilfreds med selskabets vurdering af sagen, er der typisk mulighed for at få Arbejdsskadestyrelsen til at afgive en vejledende udtalelse.

Ankenævn og domstolsprøvelse

Sagen kan også indbringes for Ankenævnet for Forsikring eller domstolene, hvis man ikke kan blive enige.

Har du brug for hjælp til at søge om udbetaling fra dine egne forsikringer, så kontakt os og få en gratis og grundig gennemgang af dine forsikringsforhold.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se film om méngodtgørelse

    Se film om privat ulykke