Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Uncategorized

En belastet opvækst og skilsmisse berettiger ikke til fradrag i erstatning

By 04/03/2022maj 15th, 2024No Comments

Vi er glade og stolte over, at det er lykkedes os at få dom for, at Ankestyrelsen ikke har været berettiget til at foretage fradrag med 2/3 i vores kundes psykiske mén.

 

Ankestyrelsen havde i deres afgørelse vurderet, at 2/3 af Pers nuværende psykiske tilstand med overvejende sandsynlighed skyldtes andre årsager end den anerkendte arbejdsskade, som Per havde været udsat for i form af voldsomme trusler i forbindelse med sit arbejde på et bosted tilbage i 2009.

 

Ankestyrelsen havde begrundet fradraget med en belastet opvækst samt problemer med skilsmisse og økonomiske problemer efter arbejdsskaden.

 

Efter vores opfattelse, var fradraget helt forkert.

 

Vi gjorde i retten gældende, at selvom vores kunde måtte være særligt sårbar og eventuelt disponeret for psykiske gener på grund af sin opvækst og familiemæssige udfordringer – ja, så var han velfungerende såvel socialt som arbejdsmæssigt på tidspunktet for arbejdsskaden, hvorfor hans særlige sårbarhed selvfølgelig ikke skulle komme ham til skade.

 

Retten var enig med os og fandt, at Ankestyrelsen ikke havde godtgjort, at Pers gener skyldtes andet end arbejdsskaden.

 

Dommen viser, at selvom man forud for en arbejdsulykke måtte have været socialt og økonomisk udfordret, så er man berettiget til fuld erstatning, hvis ulykken må anses for at have været den udløsende faktor for de gener, man døjer med efter ulykken.