Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Faldulykker

Et andet typisk område for personskader er faldulykker, hvor skaden opstår efter fald på glat eller ujævnt underlag.

Sne og is

I vinterhalvåret sker der ofte faldulykker som følge af glat føre. Et typisk eksempel er et fald på fortovet, som er glat af sne og is.

Som grundejer er man forpligtet til at foretage glatførebekæmpelse. Man har derfor pligt til at rydde for sne og til at salte eller gruse for is.

Hvis der ikke er foretaget forsvarlig glatførebekæmpelse, kan grundejeren gøres ansvarlig for skader og erstatning som følge af det glatte føre.

Læs i øvrigt vores guide om snerydning for grundejere: Opdateret – Guide for grundejere om snerydning

I en sådan sag er det derfor altid vigtigt, at forholdene på stedet kan dokumenteres via vidner og/eller foto. Oplysninger fra DMI om vejrforholdene på det pågældende tidspunkt kan også inddrages.

Huller og forhindringer

Der kan også ske faldulykker som følge af huller og ujævnheder i vejen eller belægningen. Som ved glat føre er det igen grundejeren, der har ansvaret for, at fortovet og vejen er sikker at færdes på og ikke frembyder risiko for faldskader. Grundejeren kan derfor gøres erstatningsansvarlig efter faldulykker, hvis grundejeren har forsømt at sikre vej eller fortov.

Et andet eksempel på ansvar for en faldulykke, er den situation, hvor grundejeren har forsømt at afskærme store huller eller afsatser.

På samme måde er man i denne situation afhængig af dokumentation for forholdene på vejen eller fortovet efter en faldulykke.

En anden årsag til faldulykker kan være forskellige forhindringer eller spildte ting, som gør føret farligt for almindelig færdsel.

Et eksempel herpå kan være gangarealer og indgangspartier i butikker og shoppingcentre, som også forventes at være sikkert for den almindelige færdsel.

Efter praksis kan butikken gøres ansvarlig for sådanne faldulykker, hvis der ikke hurtigst muligt gøres en indsats for at sikre området enten ved rengøring eller afspærring.

Igen er det vigtigt, at man som skadelidt sikre sig mest mulig dokumentation for forholdene og hændelsesforløbet i form af fotos, vidner m.m.

Erstatning efter faldulykke

Hvis der er en ansvarlig grundejer eller forretning efter din faldulykke, vil du være berettiget til erstatning efter din skade fra deres forsikringsselskab.

Dine erstatningskrav opgøres efter Erstatningsansvarsloven og kan både bestå af godtgørelse for svie- og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for erhvervsevnetab.

Du kan læse mere om de forskellige erstatningskrav her; Erstatningsposter – Personskader | Advokat med speciale i erstatning.

Du kan også være berettiget til erstatning fra din egen ulykkesforsikring efter en faldulykke.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se video om privat ulykke