Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Uncategorized

Hvornår kan en arbejdsskadesag genoptages overfor skadevolder?

By 31/10/2019maj 15th, 2024No Comments

Dette spørgsmål får vi ofte stillet, og det er ikke altid entydigt. Udgangspunktet er dog, at der skal være sket en væsentlig forværring af skadelidtes situation – enten helbredsmæssigt eller erhvervsmæssigt – som følge af arbejdsskaden.

 

Vi har netop vundet en sag ved byretten, hvor tvistpunktet var, hvorvidt der var indtrådt forældelse af et krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

 

Skadelidte var involveret i en trafikulykke i august 2004.

 

Arbejdsskadestyrelsen (som i dag hedder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) havde i september 2006 vurderet erhvervsevnetabet til mindre end 15 procent på grund af manglende årsagssammenhæng, og sagen blev herefter afsluttet fra forsikringsselskabets side.

 

Da skadelidte mente, at der var blevet lagt forkerte oplysninger til grund for vurderingen af erhvervsevnetabet, anmodede man i juni 2011 om en ny vurdering i Arbejdsskadestyrelsen. Inden da havde man i december 2010 indgået en aftale med forsikringsselskabet om suspension af forældelse af krav, for hvilke der ikke allerede var indtrådt forældelse.

 

Arbejdsskadestyrelsen vurderede nu erhvervsevnetabet til 15 procent, men forsikringsselskabet gjorde gældende, dels at skadelidtes krav på erhvervsevnetab allerede var forældet, da man indgik suspensionsaftalen i december 2010, og dels at betingelserne for genoptagelse ikke var opfyldt, idet skadelidte allerede i forbindelse med ulykken i august 2004 burde have vidst, at hun ville få et erhvervsevnetab.

 

Retten gav os imidlertid medhold i, at der var sket en væsentlig ændring af skadelidtes sociale og økonomiske forhold, efter at Arbejdsskadestyrelsen vurderede sagen i 2006, hvorfor betingelserne for at genoptage sagen var opfyldt, jf. erstatningsansvarslovens § 11.

 

Retten fandt endvidere, at kravet på erhvervsevnetabserstatning tidligst er opstået, da det i foråret 2008 viste sige, at skadelidte ikke kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid.

 

Da aftale om suspension af forældelse blev indgået i december 2010, fandt Retten, at kravet ikke var forældet på dette tidspunkt. Da der blev udtaget stævning inden udløb af aftalen om suspension af forældelsen, fandt Retten, at skadelidtes krav på erstatning for tab af erhvervsevne ikke er forældet.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt din sag er forældet eller kan genoptages, så tøv ikke med at ringe til KLA Personskade på 70 30 10 14 dagligt fra kl. 8.00. Spørgsmålet er ofte vanskeligt, og her kan professionel rådgivning virkelig gøre en forskel.

 

Det koster ikke noget at spørge KLA – men det kan være dyrt at lade være!