Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Uncategorized

KAN FORSIKRINGSSELSKABERNE SÆTTE PRIS PÅ DIT SYN?

By 28/08/2020maj 15th, 2024No Comments

Når uheldet er ude – og dit syn er blevet beskadiget i forbindelse med en ulykke – så er det ofte forsikringsselskaber, som ender med at fastsætte prisen for din skade. Men hvad er dit syn i virkeligheden værd?

Spørgsmålet lyder relativt simpelt, men desværre er svaret ikke helt så lige til. I følge dansk retspraksis har man i mange år brugt Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel til at udmåle erstatninger på alle personskader, lige fra brækkede ben til ødelagt syn. Tabellen er, kort fortalt, en skematisk opremsning af alle tænkelige skader på kroppen, både de fysiske og psykiske, og ud fra hver skade har man så takseret, hvad lige præcis de gener kan medføre af mén.

I praksis betyder det, at udmålingen af erstatning fastsættes ud fra objektive målbare parametre. Eller sagt på en anden måde så er forsikringsselskaberne som sådan ikke interesserede i, om skaden har medført en forringet livsførelse for lige præcis dig, nej de kigger på, hvilke skader øjenlæger og andre klinikker har været i stand til at identificere på dit syn. Det lyder i teorien også ganske uproblematisk, men i praksis kan det vise sig svært at sætte pris på dit syn, fordi store dele af synsgenerne kan skyldes nerveskader; skader som altså ikke nødvendigvis kan forklares ud fra hverken målinger eller andre kliniske diagnostiske undersøgelser. Og hvordan skal man så overbevise et forsikringsselskab om, at der faktisk er sket en skade, og omfanget af den?

Det kan i praksis være meget vanskeligt – især fordi de færreste almindelige mennesker ved, hvordan man skal bruge méntabellen, og derfor har svært ved at vurdere hvordan forsikringsselskabet er nået frem deres konklusioner. I praksis betyder det derfor også, at mange slet ikke får den erstatning, de faktisk ville være berettigede til.

Herunder kan du se et uddrag af méntabellen, der vedrører synsforringelser.

Som man kan se, er der anvendt medicinske fagudtryk og beskrivelser, som de færreste lige umiddelbart vil kunne gennemskue gør sig gældende i deres tilfælde. Det kan derfor være af stor betydning at søge hjælp ved en erstatningsadvokat, som er vant til at håndtere både fagtermer, forsikringsselskaber og erstatningsudmålinger.

Afgørende betydning – hvordan?

Det lyder måske som en overdrivelse, at advokatbistand skulle kunne få afgørende betydning for, hvilken erstatning man får tilkendt ved forsikringsselskaberne, men desværre har det været realiteten for mange af mine kunder. Til illustration af hvor afgørende den hjælp kan være, vil jeg gerne fortælle jer historien om en af mine tidligere kunder, Anders.

Anders befandt sig i festlige omgivelser med nogle venner på en bar, da han pludseligt blev ramt i øjet af en kapsel på afveje. Anders blev kørt på sygehuset, og det viste sig, at kapslen havde lavet en lang flænge i øjets hornhinde. Som følge af skadens omfang måtte man operere i øjet. Til trods for den omfattende behandling havde Anders dog stort set intet syn tilbage på det højre øje og måtte derfor indstille sig på et liv som synshandikappet.

Han meldte derfor skaden til sin ulykkesforsikring for at få erstatning for de gener, han nu skulle leve med resten af livet.  Dét skulle vise sig at være vanskeligere end som så.

Forsikringsselskabet sendte Anders til undersøgelse ved en speciallæge og vurderede på baggrund af den erklæring, at Anders kun skulle have 5 procent i varigt mén. Vurderingen kom på baggrund af, at speciallægen ikke ved hjælp af diverse målinger havde været i stand til at påpege en konkret skade, som skulle være skyld i, at Anders nu stort set ikke kunne se på det højre øje.

 Forsikringsselskabet mente derfor ikke, at Anders kunne dokumentere, at der faktisk var sket betydelig skade på hans syn i forbindelse med ulykken. Og det var her, jeg kom ind i billedet. Anders rettede henvendelse til mit kontor og bad om hjælp til at håndtere sagen overfor forsikringsselskabet.

 Jeg gennemgik sagens akter og fandt hurtigt ud af, at forsikringsselskabets vurdering bundede i, at man ikke havde taget højde for at der sandsynligvis var tale om nerveskader, som ikke nødvendigvis var syn- eller målbare. En konklusion som speciallægen i øvrigt også havde påpeget i forbindelse med sin erklæring. Speciallægen havde tilmed påpeget, at der ikke var andre forklaringer på Anders’ manglende synsevne end den pågældende ulykke.

Efter flere undersøgelser og flere skrivelser frem og tilbage til forsikringsselskabet fik Anders udmålt en erstatning på 15 procent i varigt mén i stedet for de oprindelige 5 procent. For Anders betød det lidt mere end 100.000 kr. ekstra i erstatning – penge som han altså ikke ville have fået, hvis han ikke havde taget kampen op mod forsikringsselskabet.

For Anders blev vores hjælp altså af afgørende betydning for hans erstatning.

Har du brug for hjælp?

Er du kommet til skade med dine øjne i forbindelse med en ulykke, og sidder du med en følelse af, at du ikke har fået den erstatning, du burde? Så har du mulighed for at kontakte KLA Personskade og få en gratis vurdering af din erstatningssag. Vi er Danmarks største advokatkontor specialiseret i personskadeerstatning – og vi hjælper altid kun den skadelidte.

Du kan ringe til os på 70 30 10 14 eller møde op i en af vores advokatvagter rundt om i landet. Du kan finde tid og sted for disse på vores hjemmeside www.personskade.dk.

Vi sidder klar til at hjælpe dig til den erstatning du er berettiget til.