Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Uncategorized

Tilskadekomne under 18 år stilles dårligere i forhold til mulighederne for at få advokathjælp til erstatningssager

By 15/03/2020maj 15th, 2024No Comments

Vi har ført flere sager, hvor det har vist sig, at skadelidte under 18 år stilles dårligere end voksne skadelidte i forhold til deres muligheder for at få hjælp til advokat i forbindelse med erstatningssager.

Når skadelidte er under 18 år, forvaltes erstatningsbeløbet nemlig af Statsforvaltningen, og udgangspunktet er, at skadelidtes forældre selv skal afholde udgifterne til advokathjælp i forbindelse med en erstatningssag. Statsforvaltningen har i flere sager nægtet at fravige dette udgangspunkt. Det betyder, at skadelidte under 18 år ikke kan bruge sit udbetalte erstatningsbeløb i forbindelse med erstatningssagen til at betale for advokathjælp.

Forældrene bliver dermed påført en økonomisk byrde, efter at deres barn er kommet til skade.

Forældrene står allerede i en ofte vanskelig situation med et tilskadekommet barn og i efterforløbet en forsikringssag.

Selvom Statsforvaltningen ikke har villet fravige deres princip, har forvaltningen i alle sager – hvor vi har søgt om udbetaling til betaling af advokatsalær – været enige med os i, at advokathjælp har været nødvendig – der er derfor tale om advokathjælp, som børnene ikke kunne have været foruden for at komme igennem deres skadesforløb.

Realiteten bliver, at det bliver vilkårligt, om tilskadekomne børn får den advokathjælp, de har brug – dette vil afhænge af deres forældres økonomiske situation. Det stiller dermed børn og unge under 18 år dårligere, at de ikke har mulighed for at betale advokatomkostninger ud af deres egen erstatningsudbetaling.