Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Fleksjob

Løn fra arbejdsgiver

Hvis man bliver ansat i et fleksjob, får man udbetalt løn fra arbejdsgiveren for det arbejde man udfører.

Lønnen bliver fastsat både efter timeantal, men også hvor effektivt man arbejder.

Tilskud fra kommunen

Herudover betaler kommunen et tilskud til dig, så du har en rimelig indkomst, selvom du kun kan arbejde fx 12 timer om ugen.

Formål med ordningen

Ordningen er indført for at hjælpe personer, som har begrænsninger i deres arbejdsevne.

På denne måde kan man fortsætte med at arbejde i et mindre omfang, selvom man har nogle helbredsmæssige problemer.

Mange oplever også stor glæde ved at gå på arbejde, selvom man ikke kan yde det samme som før.

Betingelser for fleksjob

Din arbejdsevne skal være varigt nedsat, og nedsættelsen skal være så omfattende, at du ikke kan arbejde på normale vilkår.

Et deltidsjob kan også være arbejde på normale vilkår.

Grundlaget for kommunens vurdering

Når kommunen skal vurdere, om du er berettiget til visitation til fleksjob, ser de både på de lægelige oplysninger og oplysningerne om din arbejdsevne og ressourcer.

Det er altså en samlet vurdering.

Ingen behandlingsmuligheder

Rent lægeligt skal du være afsluttet behandlingsmæssigt, og der må ikke være udsigt til en bedring af dit helbred.

Arbejdsmæssig afklaring

Derudover skal du være afklaret arbejdsmæssigt, eksempelvis gennem en eller flere virksomhedspraktikker, hvor det har vist sig, at du ikke kan arbejde på normale vilkår.

Fleksjobreformen

Den 1. januar 2013 trådte den nye fleksjobreform i kraft. Reformen har medført væsentlige ændringer af reglerne om fleksjob.

Hvis man var ansat i fleksjob den 1. januar 2013, er man fortsat omfattet af de gamle regler – men kun så længe man er i det samme fleksjob.

Få specialiseret rådgivning

Kontakt os og få en gratis vurdering af dine muligheder for fleksjob.

Hos KLA Personskade har vi socialrådgivere ansat, så du kan få den bedste rådgivning omkring dit kommunale forløb.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se video om kommunalt forløb