Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Sygedagpenge

Beskæftigelseskrav

Hvis du bliver sygemeldt og opfylder et beskæftigelseskrav, kan du få udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Så længe du modtager løn fra din arbejdsgiver, får din arbejdsgiver sygedagpengerefusion fra kommunen.

Korttidsydelse

Sygedagpenge er en korttidsydelse, og du kan som udgangspunkt få udbetalt sygedagpenge i 22 uger.

Dette kaldes også for varighedsbegrænsningen.

Forlængelsesbetingelser

Når perioden er gået, skal kommunen vurdere, om du opfylder en af forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengeloven.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges i følgende situationer;

1. Kommunen vurderer, at det er sandsynligt, at der vil blive iværksat revalidering.

2. Kommunen vurderer, at det er nødvendigt at iværksætte afklarende foranstaltninger, eksempelvis arbejdsprøvning, for at klarlægge din arbejdsevne. Sygedagpengene kan forlænges i op til 69 uger efter denne bestemmelse.

3. Du er under eller venter på lægebehandling, og lægen vurderer, at du vil blive i stand til at genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger.

4. Du har en livstruende og alvorlig sygdom. Forlængelse efter denne bestemmelse er uden tidsbegrænsning.

5. Din sygemelding skyldes en arbejdsskade, som er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.

6. Du har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag.

Hvis du ikke kan få udbetalingen af sygedagpenge forlænget, vil du overgå til et jobafklaringsforløb, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp. Der er ingen tidsbegrænsning for ydelsen, som heller ikke afhænger af din ægtefælle eller samlevers indkomstforhold.

Klage til Ankestyrelsen

Du kan klage over kommunens afgørelser til Ankestyrelsen.

Det kan ofte være nødvendigt med specialiseret rådgivning for at få medhold i en klagesag.

Søg specialiseret rådgivning

Vi har stor erfaring i sygedagpengelovens regler og den kommunale sagsbehandling i denne type sager.

Vi har i den forbindelse socialrådgivere ansat, som har indgående kendskab til den kommunale sagsbehandling.

Kontakt os og få en gratis vurdering af dine muligheder.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se video om kommunalt forløb