Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Fri proces

Hvis ikke retshjælp

Hvis du ikke er dækket af en retshjælpsforsikring, er der mulighed for at søge om fri proces via din advokat.

Der er opstillet en økonomisk grænse for, hvor stor en indkomst, du må have, for at være berettiget til fri proces.

Ansøgning til Civilstyrelsen

En ansøgning om fri proces behandles af Civilstyrelsen, som også vurderer, om du har en rimelig sag.

Ansøgningen om fri proces består typisk af et udkast til stævning, som udarbejdes af din advokat.

Indtægtsgrænser

I 2023 er der følgende indtægtsgrænser ved ansøgning om fri proces:

Enlige 358.000 kr.
Samlevende 455.000 kr.
Tillæg per hjemmeboende barn 62.000 kr.

Hvad dækker fri proces

Hvis du får bevilget fri proces til din sag, betyder det, at du ikke får omkostninger i forbindelse med den konkrete retssag.

Du kan læse mere om mulighederne for fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit    Se video om forældelse