Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Sagens forløb efter skaden

Ved behandlingen af en erstatningssag er der mange forskellige aktører og dokumenter indblandet i sagen.

Behandling og lægelig dokumentation

Når du er kommet til skade, vil der først og fremmest være et behandlingsforløb, hvor du vil blive undersøgt og behandlet for din skade.

De lægelige akter er meget vigtig dokumentation i sagen.

Anmeldelse til forsikringsselskaber og myndigheder

Derudover skal skaden anmeldes til måske flere forsikringsselskaber og eventuelt offentlige myndigheder, alt efter hvordan du er kommet til skade.

Sygemelding og ansættelsesforhold

Måske er du også blevet sygemeldt fra dit arbejde, og oplysningerne om dit ansættelsesforhold, fravær og lønsedler skal derfor også indgå i sagen og ved opgørelsen af erstatning.

Kommunal afklaring

Er du sygemeldt vil du også indgå i et kommunalt forløb, hvor det måske skal afklares, om du kan vende tilbage til dit job, eller om du skal tilbydes revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Det kommunale forløb er af stor betydning for erstatningssagen, og ofte er det her, sagen trækker ud.

Genoptagelse

Når din sag er afsluttet, kan der ske nye ting, som betyder, at din sag skal genoptages.

En genoptaget sag behandles praktisk talt som en ny sag, da alle oplysninger skal opdateres og behandles igen.

Brug for specialiseret rådgivning?

Du kan derfor have stor hjælp i specialiseret advokatbistand, da der er mange parter og oplysninger at holde styr på.

Det er helt afgørende, at du har en rådgiver, som kender gældende lovgivning og praksis, og som er rutineret i at arbejde med erstatningssager.

Få en gratis vurdering

Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din erstatningssag, hvor vi indhenter alle relevante oplysninger, så du får en grundig gennemgang af din sag. Vi vil kæmpe for, at du får den erstatning, du har ret til!

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit    Se video: Umiddelbart efter skaden

    Se video om forældelse