Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Svie og smerte

Når du er sygemeldt

Hvis du bliver sygemeldt på grund af din skade, er du først og fremmest berettiget til svie- og smertegodtgørelse.

Her det dog vigtigt at præcisere, at betingelsen for at få svie- og smertegodtgørelse er, at der er en ansvarlig skadevolder. Er det derimod en privat ulykke eller en arbejdsskade (som arbejdsgiver eller andre ikke er ansvarlig for), får man altså ikke kompensation for svie og smerte.

Skattefri godtgørelse

Svie og smerte er en skattefri godtgørelse, som udgør kr. 230 pr. dag, så længe du er syg. (Taksten er for 2024)

Der kan maksimalt udbetales kr. 88.500 (2024 taksten)

Indtil rask eller maksimum

Udbetalingen fortsætter som udgangspunkt, så længe du er syg – helt eller delvist – og så længe du som følge af skaden er under behandling. Dog ophører fremtidigt krav på svie- og smertegodtgørelse, når de varige mén vurderes, og der udbetales méngodtgørelse.

Vi ser ofte, at forsikringsselskaberne stopper udbetaling af svie- og smertegodtgørelse, hvis man genoptager sig arbejde. Det er dog vores opfattelse, at man har krav på svie- og smertegodtgørelse frem til det tidspunkt, hvor man har genoptaget sit arbejde i væsentligt eller samme omfang, som før man kom til skade. Dette støttes også af retspraksis. Ind imellem vil svie- og smertegodtgørelse skulle fastsættes skønsmæssigt.

Der kan maksimalt udbetales kr. 88.500 (2024 taksten) i godtgørelse for svie og smerte. Dette svarer til ca. 1 års sygdom.

Særligt ved arbejdsskader

Arbejdsskadesikringsloven giver dog ikke ret til svie og smertegodtgørelse.

Du kan derfor ikke få svie og smerte, hvis du har været udsat for en arbejdsskade, som alene er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Se mere om arbejdsskader her.

Svie og smerte er en godtgørelse for de smerter og ubehag, du oplever som følge af en personskade. Det er vigtigt at kende sine rettigheder og vide, hvordan man søger denne godtgørelse. For mere information om erstatning og hvordan du kan få hjælp, er vi her for at assistere dig.

FAQ

Hvad betyder svie og smerte?

Svie og smerte er et udtryk i erstatningssager, som dækker over de gener, du bliver påført i forbindelse med en sygemelding og et behandlingsforløb efter en skade.

Hvad kan jeg få i godtgørelse for svie og smerte?

Du kan få 230 kr. pr. dag (taksten for 2024), så længe du er syg efter en skade. Svie- og smertegodtgørelse er skattefri. Du kan maksimalt få 88.500 kr. (taksten for 2024) udbetalt for svie og smerte.

Hvor længe kan jeg få svie og smertegodtgørelse?

Du kan få godtgørelse for svie og smerte, så længe du er syg efter en skade, eller indtil dit varige mén efter en skade er opgjort og udbetales.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om oplysning af sagen