Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Varigt mén

Hvis du har fået varige mén efter en skade, kan du være berettiget til erstatning. Méngodtgørelse/ménerstatning dækker over den medicinske skade og den betydning, skaden har for din dagligdag. Godtgørelse eller erstatning for varigt mén opgøres som en méngrad angivet i procent.

Det er ikke en læge, der fastsætter méngraden og størrelsen af erstatningen, men den fastsættes på baggrund af en funktionsattest udarbejdet af en læge eller en speciallægeerklæring, der beskriver, hvilke varige mén du har som følge af skaden. De varige mén, som lægen beskriver, sammenholder man herefter med en vejledende méntabel, som du finder i et link længere ned på vores side. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som udgiver méntabellen.

Hvornår vurderes din méngrad?

Méngraden kan typisk først fastsættes, når din helbredstilstand er stationær – dvs. når det vurderes, at du ikke bliver bedre – og når du er færdigbehandlet. Typisk siger man dog, at méngraden først kan vurderes 1 år efter ulykken/skaden er sket.

Speciallægeerklæring og valg af speciallæge

Vurderingen af din méngrad og erstatning for varige mén sker ud fra de lægelige oplysninger, og det kan ofte være nødvendigt at få udarbejdet en speciallægeerklæring til brug for vurderingen.

Det er vores erfaring, at valget af speciallæge til at udarbejde speciallægeerklæringen er meget afgørende for fastsættelsen af din méngrad – og dermed afgørende for, hvor meget du får udbetalt i erstatning for varigt mén.

Vi har stor erfaring på området, og kan derfor rådgive dig om, hvilken speciallæge du bør vælge – eller undlade at vælge – til at lave den nødvendige speciallægeerklæring.

KLA Personskade fik sat méngraden op fra 15 til 50 pct. – YouTube

Fastsættelse af méngraden

Det varige mén skal være over 5 %, før der kommer erstatning til udbetaling. Méngraden fastsættes efter den vejledende méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udarbejdet. Den vejledende méntabel bruges af både forsikringsselskaber, advokater, offentlige myndigheder m.fl., og du kan finde linket til den vejledende méntabel nederst på denne side.

Har man flere skader, skal man altså finde hver skade i méntabellen, f.eks. hovedskade og knæskade. Også psykiske skader, kognitive gener og arvæv kan man finde i den vejledende méntabel.

Hvad kan jeg få i erstatning for varigt mén?

Hvis der er en ansvarlig skadevolder, får du udbetalt 10.135 kr. per méngrad (2024). Eksempelvis vil du altså få udbetalt kr. 81.080 kr. ved en méngrad på 8 %.

Godtgørelsen for varigt mén bliver derudover nedsat med 1 % for hvert år, du er over 40 år og med yderligere 1 % for hvert år over 59 år.

Det du får udbetalt i varigt mén er en skattefri godtgørelse.

Vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Hvis du ikke er enig i forsikringsselskabets vurdering af din méngrad, har du mulighed for at få sagen forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, som har en særlig afdeling for private erstatningssager.

Denne afdeling har specialiseret sig i at udarbejde vejledende udtalelser om henholdsvis varigt mén og erhvervsevnetab efter en personskade.

Egne ulykkesforsikringer

Du kan også være berettiget til erstatning for varigt mén fra dine ulykkesforsikringer. Méngraden fastsættes på samme måde, men erstatningen opgøres i forhold til forsikringssummen, som fremgår af policen. Der kan også være andre betingelser for størrelsen af méngraden, f.eks. at der først udbetales erstatning, hvis det varige mén har et vist omfang. 

Også når det gælder egne ulykkesforsikringer, fastsættes méngraden efter den vejledende méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – og som du kan finde her Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

KLA Personskade hjalp Arne til dobbelterstatning fra ulykkesforsikring – ja faktisk mere end det! – YouTube

Det er vigtigt at være opmærksom på, om man er dækket af egne ulykkesforsikringer, da udbetalinger herfra ikke bliver fratrukket i øvrige erstatningsudbetalinger for varigt mén. Man kan altså få méngodtgørelse fra indtil flere ulykkesforsikringer, og samtidig fra den ansvarlige skadevolder.

FAQ

Hvad betyder varigt mén?

Varigt mén dækker over den medicinske skade og den betydning, skaden har for din dagligdag. Godtgørelse eller erstatning for varigt mén opgøres som en méngrad angivet i procent.

Hvad kan jeg få erstatning for varigt mén?

Hvis der er en ansvarlig skadevolder, får du udbetalt 10.135 kr. per méngrad (2024). Eksempelvis vil du altså få udbetalt kr. 81.080 kr. ved en méngrad på 8 %.

Godtgørelsen for varigt mén bliver derudover nedsat med 1 % for hvert år, du er over 40 år og med yderligere 1 % for hvert år over 59 år.

Det du får udbetalt i varigt mén er en skattefri godtgørelse.

Udbetaling af varigt mén fra din ulykkesforsikring opgøres efter størrelsen af forsikringssummen og efter forsikringsbetingelserne

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om méngodtgørelse

    Se film om oplysning af sagen

    Se video om privat ulykke