Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Erstatning efter patientskade

Anerkendelse og udmåling af erstatning

Hvis Patienterstatningen anerkender din skade som patientskade, er næste skridt at udmåle erstatning til dig.

Nogle gange har Patienterstatningen brug for flere oplysninger, for at kunne tage stilling til de forskellige erstatningskrav, og der kan derfor blive udbetalt erstatning ad flere omgange.

Opgørelse af erstatning

Erstatning efter en patientskade opgøres efter Erstatningsansvarsloven. Der kan både være tale om løbende udbetalinger i form af godtgørelse for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Derudover kan du være berettiget til varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne, hvis skaden har givet dig varige gener.

Endelig kan der være krav på dækning af behandlingsudgifter og andet tab.

Særlig om erstatning ved død

I de tragiske situationer, hvor patienten ender med at dø som følge af patientskaden, har eventuel ægtefælle/samlever og børn krav på forsøgertabserstatning mv.

Minimumserstatning

Hvis dit erstatningskrav er mindre end 10.000 kr., vil din patientskade ikke blive anerkendt.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se film om patientskade