Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Klage og genoptagelse i patientskadesag

Afvisning af patientskade

Hvis Patientforsikringen afviser at anerkende din patientskade, kan du klage til Patientombuddet.

Udmåling af erstatning

Du kan også klage over din erstatning for patientskaden til Patientombuddet. Patientombuddet kan ændre, hjemvise eller fastholde afgørelsen.

Domstolsprøvelse

Du kan i sidste ende indbringe sagen for domstolene indenfor 6 måneder fra Patientombuddets afgørelse.

Genoptagelse

En afgørelse om afvisning af patientskade eller udmåling af erstatning kan genoptages, hvis forskellige betingelser er opfyldt.

Der kan også søges om genoptagelse, hvist der er fejl eller mangler i afgørelsen fra Patientforsikringen.

Få en gratis og grundig vurdering af din patientskade

Kontakt os og få en gratis vurdering af dine muligheder for klage eller genoptagelse af din patientskadesag.

Vi har stor erfaring i erstatning efter patientskader, og vi vil kæmpe for, at du får den erstatning du er berettiget til!

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se film om patientskade