Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Hvad er en patientskade

Undersøgelse, behandling eller brug af medicin

Hvis du kommer til skade ved undersøgelse eller behandling i det danske sundhedsvæsen, kan du anmelde skaden til Patienterstatningen.

Det kan eksempelvis være på et hospital, ved egen læge, ved fysioterapeut eller ved brug af medicin.

Du kan være berettiget til erstatning, men kun for skade som følge af behandling, undersøgelse eller medicin.

Ingen erstatning for grundsygdom

Du kan altså ikke få erstatning for de gener, som skyldes den sygdom, du behandles for(grundlidelsen), eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.

Særlige regler

Skaden skal være sket på en af følgende måder, for at være omfattet af loven;

  1. ​Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes(specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået.
  2. Hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som går ud over, hvad du som patient må tåle(rimelighedsreglen).
  3. Hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr.
  4. Hvis man ved valg af en anden ligeværdig behandlingsmetode kunne have undgået din skade.

Der behøver altså ikke være sket lægefejl, for at du kan få erstatning for din patientskade.

Klage over din behandler?

Der findes i øvrigt en særskilt klageordning, hvor du kan klage over de sundhedspersoner, som har behandlet dig.

Denne ordning giver dig ikke ret til erstatning, men kan medføre kritik af din behandler. Du kan læse mere om denne mulighed på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se film om patientskade