Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Anmeldelse til forsikringsselskaberne

Hvilke forsikringsselskaber?

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, skal sagen typisk anmeldes til modpartens ansvarsforsikringsselskab, som betaler erstatning for din skade.

Det er dog vigtigt at undersøge, om man også kan få erstatning fra sine ulykkesforsikringer eller anden dækning efter en trafikskade.

Anmeldelse og dokumentation

En skade anmeldes typisk ved udfyldelse af en anmeldelsesblanket, som kan hentes på forsikringsselskabets hjemmeside eller ved fremsendelse per brev.

Når sagen er anmeldt, vil selskabet ofte bede om dokumentation for trafikuheldet og skaden. Dette kan ske i form af eksempelvis politirapporter, lægejournal og vidneerklæringer vedrørende trafikulykken.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se film om trafikulykke