Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Årsagssammenhæng

Forsikringsselskabet vil kun udbetale erstatning, hvis der er årsagssammenhæng mellem trafikulykken, og den skade du kræver erstatning for.

Hvad betyder årsagssammenhæng?

Årsagssammenhæng betyder, at det kun er skaden efter trafikulykken og ikke andre forhold, der er årsag til dit krav på eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste.

Forsikringsselskabet kræver typisk dokumentation fra din læge på, at dine symptomer er opstået umiddelbart efter skaden(strakssymptomer). Dette er særligt vigtigt, hvis du har fået piskesmæld efter en trafikulykke.

Du skal også bevise, at der er en medicinsk sammenhæng mellem dine gener efter trafikulykken og selve ulykken. Eksempelvis kan det være svært at få erstatning for en skade i venstre arm, hvis ulykken sket på en måde, så det er højre arm, der burde være skadet.

Forudbestående eller konkurrende årsager

Hvis man allerede har nogle helbredsproblemer som minder om følgerne efter skaden, kan det give problemer ved anerkendelse af erstatningsansvaret og udbetaling af erstatning fra forsikringsselskabet.

Det samme gælder, hvis man har følger efter en anden skade.

Søg specialiseret rådgivning

I den situation er det en god idé at søge specialiseret rådgivning, så du får den erstatning, du er berettiget til.

Det kan være svært at overskue reglerne om erstatning efter en trafikulykke, og ved piskesmæld opstår der ofte uenighed med forsikringsselskabet.

Kontakt os og få en gratis og grundig vurdering af din erstatningssag.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se film om trafikulykke