Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Opgørelse af erstatning

Erstatning efter en trafikulykke opgøres efter Erstatningsansvarsloven.

Du kan finde mere information om erstatningsposterne efter en trafikulykke her erstatningsposterne

Godtgørelse for svie og smerte efter trafikulykke

Hvis du har krav på erstatning efter en trafikulykke, kan du være berettiget til svie og smerte, som udbetales løbende under din sygemelding efter skaden.Der kan både være tale om løbende udbetalinger i form af svie og smertegodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du mister indtægt på grund af trafikskaden og din sygemelding, er du berettiget til at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Varigt mén og erhvervsevnetab

Derudover kan du være berettiget til varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne, hvis skaden har givet dig varige gener.

Behandling og andet tab

Endelig kan der være krav på dækning af behandlingsudgifter og andet tab, eksempelvis hvis du bliver forsinket i den uddannelse.

Vurdering ved Arbejdsskadestyrelsen

Mange trafikskader forelægges for Arbejdsskadestyrelsen til vurdering af det varige mén og erhvervsevnetabet ved udmåling af erstatning.

Arbejdsskadestyrelsen har en særlig afdeling, som tilbyder en uvildig vurdering i private erstatningssager.

Tilskud til advokatomkostninger

Læs også om dine muligheder for at tilskud til dine advokatomkostninger til erstatningssagen efter trafikulykken. Se næste punkt i menuen til venstre.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Kritisk advokat kæmper for skadelidte

    Se film om trafikulykke