Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Fysisk arbejdsskade

Sidder du og har spørgsmål om en fysisk arbejdsskade, så kontakt os og få en gratis vurdering af din sag. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Læs mere om, hvordan du får en gratis vurdering her

Der findes mange forskellige typer af fysiske arbejdsskader, og vi vil ikke forsøge at gennemgå alle her.

Vi har blot udvalgt nogle skadestyper, som vi ser mange af. Det er dog værd at nævne, at vi har mere end 20 års erfaring med området, og derfor kan vi tillade os at påstå, at vi har arbejdet med alle former for fysiske skader.

Læs også: Vi vandt i Højesteret! En forværring af en skade skulle anerkendes!

Generelt om fysiske arbejdsskader

En fysisk arbejdsskade kan både være en skade efter en ulykke eller en erhvervssygdom, som har udviklet sig over længere tid.

Det er dig, der skal bevise, at skaden skyldes dit arbejde eller arbejdsforholdene.

Vi arbejder tit med netop den udfordring i arbejdsskadesagerne. Beskrivelse og dokumentation af dine arbejdsforhold og selve ulykken er helt afgørende for at få anerkendt en arbejdsskade og få udbetalt den rette erstatning.

Det er vigtigt, at beskrivelsen er så detaljeret og præcis som muligt, da små huller eller fejl kan ende med et afslag på anerkendelse af arbejdsskade og erstatning. Når først oplysningerne er sendt, kan det være svært at komme med ændringer eller supplerende oplysninger.

Når vores Taskforce team finder nålen i høstakken! – YouTube

Discusprolaps og rygskader

En diskusprolaps i nakke, ryg eller lænd kan både ske efter en ulykke eller ved belastning igennem længere tid.

Hvis der er tale om en arbejdsulykke, er der nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil anerkende din skade.

  1. Skaden skal være verificeret ved en korrekt stillet diagnose.
  2. Der er sket overbelastning på det niveau, hvor diskusprolapsen sidder.
  3. Sidste betingelse er, at belastningen har været stor nok til at give en diskusprolaps.

Eksempelvis vil en diskusprolaps i nakken IKKE blive anerkendt, hvis du ikke har været udsat for tilstrækkelig belastning af nakken, for eksempel ved slag eller løft direkte på nakken.

Anerkendelse af discusprolaps som erhvervssygdom

Hvis der er tale om en erhvervssygdom, er der to veje til anerkendelse af sygdommen som en arbejdsskade.

Først og fremmest er der mulighed for anerkendelse, hvis sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, og en række specifikke krav til diagnosen og påvirkningen er opfyldte.

Hvis sygdommen ikke er optaget på fortegnelsen, kan den stadig anerkendes som en arbejdsskade, hvis erhvervssygdomsudvalget vurderer, at skaden skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene.

Skulderskader

Som ved anerkendelse af rygskader, skal der stilles en korrekt diagnose, og der skal være sammenhæng mellem skaden og den påvirkning, skulderen har været udsat for.

Det er derfor vigtigt, at ulykken og forholdene bliver beskrevet så præcist og detaljeret som muligt.

I forbindelse med skulderskader efter løft, kan det være afgørende, om løftet er sket under dårlige pladsforhold, eller hvis der er sket noget pludseligt, mens du løftede.

Hvis du har fået en skade i skulderen efter længere tids arbejde, er der tale om en erhvervssygdom.

Anerkendelse af skulderskade som erhvervssygdom

Som nævnt under rygskader, er der to muligheder for anerkendelse som erhvervssygdom.

Enten kan skaden anerkendes, fordi den står på fortegnelsen over erhvervssygdomme og opfylder de specifikke krav til den konkrete skade. Lige nu findes der to typer af skulderskader på fortegnelsen;

  1. Rotatorcuff-syndrom/impingement-syndrom
  2. Symptomer fra eller forandringer i den lange bicepssene.

Hvis ikke skaden er på fortegnelsen, kræver det en forelæggelse for erhvervssygdomsudvalget, at få skaden anerkendt som arbejdsskade.

Det er meget vigtigt, at der bliver lavet en nøjagtig beskrivelse af arbejdet, og hvordan det er udført.

Tennisalbue og golfalbue

Tennisalbue og golfalbue er begge typiske erhvervssygdomme, som kan opstå efter længere tids belastning af albuen. Læs mere om anerkendelse af tennisalbue og golfalbue som arbejdsskade her:

Erhvervssygdomme

Allergisk og toksisk eksem

Forskellige former for eksem og hudsygdomme kan anerkendes som erhvervssygdomme og arbejdsskade, hvis en række generelle betingelser og specielle betingelser for den enkelte diagnose er opfyldt. Læs mere om anerkendelse af allergi og eksem som erhvervssygdom her:

Erhvervssygdomme

Anerkendelse af kræftsygdomme som arbejdsskade

En række kræftsygdomme kan anerkendes som arbejdsskade efter fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det kræver at nogle bestemte betingelser er opfyldte.

Læs mere om anerkendelse af kræftsygdomme som erhvervssygdom her:

Erhvervssygdomme

Du kan læse meget mere om de enkelte fysiske sygdomme og betingelserne for anerkendelse i vejledningen om erhvervssygdomme og vejledningen om arbejdsulykker, som begge er udgivet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vejledning erhvervssygdomme

Vejledning arbejdsulykker

 

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om arbejdsskade

    Se film om psykisk arbejdsskade