Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Beviser og speciallægeerklæring

Hvis vi skal sikre dig det bedste resultat i din erstatningssag, så er det vigtigt, at alle oplysninger kommer frem, og både ulykken eller sygdommen bliver ordentligt beskrevet. Det er nemlig dig som skadelidt, der har bevisbyrden for skaden og årsagssammenhæng efter din arbejdsskade.

Det samme gælder for skadens endelige omfang, dvs. hvor alvorlig skaden er, når dit behandlingsforløb er afsluttet, og størrelsen af erstatningen efter din arbejdsskade skal gøres op.

Har du brug for hjælp til din arbejdsskadesag? Vi giver dig en gratis og grundig vurdering af din sag. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Læs mere om vores tilbud om en gratis vurdering

Foto og vidner

Det kan være afgørende for din arbejdsskadesag at kunne dokumentere forholdene på arbejdspladsen eller ulykkesstedet, så du kan bevise, hvad der rent faktisk er sket. Det kan være et foto af den maskine, du arbejdede ved, eller forklaringer fra vidner eller kolleger om arbejdsforholdene.

Arbejdstilsynet

Arbejdspladsvurderinger og tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet kan også indeholde vigtige oplysninger, som har betydning for din arbejdsskade og erstatningssag.

Speciallægeerklæring

I forbindelse med en arbejdsskadesag kan det være relevant, at du kommer til undersøgelse ved en speciallæge, der efterfølgende laver en speciallægeerklæring til sagen.

Det er ikke helt ligegyldigt, hvilket speciale lægen har, og i nogle situationer er der måske behov for at inddrage flere forskellige speciallæger. 

En speciallægeerklæring indeholder typisk en beskrivelse af følgende elementer;

  • Dit helbred før skaden
  • Skaden/ulykken
  • Dit behandlingsforløb
  • Dine gener efter skaden
  • Resultater af speciallægeundersøgelsen
  • Arbejdsmæssige forhold og private aktiviteter

Derudover vil speciallægen komme med en diagnose og en konklusion på undersøgelsen i erklæringen.

Speciallægeerklæringen indgår herefter i behandlingen af din erstatningssag efter arbejdsskaden.

Vi har stor erfaring i valg af speciallæge, og vi tilbyder altid en gratis vurdering af din arbejdsskadesag.

Læs mere om, hvordan du får en gratis vurdering

Lægejournal og helbredsoplysninger

Udover speciallægeerklæringen kan din lægejournal fra egen læge også være relevant i behandlingen af din erstatningssag efter en arbejdsskade. Lægejournalen kan både indeholde oplysninger om selve arbejdsskaden eller erhvervssygdommen og behandlingsforløbet, men der kan også være oplysninger om din helbredstilstand før arbejdsskaden.

Øvrige helbredsoplysninger fra behandlere eller andet kan også indgå i din arbejdsskadesag.

Lønsedler, indtægt og kommunale oplysninger

Oplysningerne om din indtægt før og efter skaden er også vigtige, når der skal opgøres erstatning efter din arbejdsskade. Det kan være lønsedler eller udbetalingsmeddelelser fra det offentlige. Hvis du er selvstændig, vil man se på dine årsregnskaber for at vurdere din indkomst.

Hvis du har været sygemeldt og i kommunal afklaring, vil de kommunale oplysninger også indgå i sagen.

Hos KLA Personskade har vi socialrådgivere ansat, som i forbindelse med erstatningssagen tilbyder hjælp til det kommunale forløb, som ofte kan være svært at navigere i på egen hånd.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om arbejdsskade

    Se film om psykisk arbejdsskade