Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Er du dækket af arbejdsskadesikringen

Først og fremmest er det vigtigt at få styr på, om din arbejdsskade eller erhvervssygdom overhovedet er dækket af arbejdsskadeforsikringen, og du derfor har ret til erstatning.

I mange af de sager vi arbejder med, er der ikke så meget tvivl om dækning igennem arbejdsskadesikringen – men sådan er det ikke altid.

Vi er også blevet kontaktet af mennesker, som slet ikke var klar over, at de var dækket af arbejdsskadeforsikringen, og bare ville spørge til deres egen ulykkesforsikring.

Det er typisk frivilligt arbejde og vennetjenester, hvor ordet arbejdsskade ikke lige melder sig i hovedet på den, der er kommet til skade. Da der er en anmeldelsesfrist på arbejdsskader, er det derfor vigtigt, at du hurtigt får svar på, om du er dækket af arbejdsskadesikringen, så du ikke mister retten til erstatning.

Hvis du er tvivl, så ring eller skriv til os. Vi giver dig en gratis og grundig vurdering af din skade.

Læs mere om, hvordan du får en gratis vurdering her.

Det koster ikke noget at spørge KLA, men det kan være dyrt at lade være!

Arbejdsskade som lønmodtager

Lønmodtagere er dækket af arbejdsskadeforsikringen. Du er lønmodtager, hvis tre grundlæggende betingelser er opfyldt;

Frivilligt arbejde

Skader i forbindelse med frivilligt arbejde er også dækket af arbejdsskadesikringen, hvis de tre betingelser for lønmodtagere er opfyldte, fordi det ikke betyder noget, at du arbejder ulønnet.

En vigtig undtagelse er foreningsarbejde. Foreningens medlemmer er IKKE dækket, når de udfører arbejde indenfor foreningens formål.

Vikararbejde

Vikarer, der er ansat ved et vikarbureau, er også dækket af arbejdsskadesikringen.

Næste spørgsmål er dog, hvem der har pligt til at forsikre vikaren og anmelde en arbejdsskade? – er det vikarbureauet eller virksomheden, der lejer vikaren?

Hovedreglen er, at den arbejdsgiver, som har nytte af vikarens arbejde og instruerer vikaren, også har pligt til at forsikre og anmelde en skade.

Arbejdsskade som selvstændig

Hvis man ejer en virksomhed og hæfter for virksomhedens gæld, vil man blive betragtet som selvstændig.

Det er frivilligt, om man vil sikre sig mod arbejdsskader som selvstændig ved at tegne en særskilt arbejdsskadeforsikring.

Hvis man arbejder som lønmodtager i sin egen virksomhed, vil man omvendt være omfattet af arbejdsskadesikringen, og virksomheden har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring som ved andre ansatte.

Medarbejdende ægtefælle

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som medarbejdende ægtefælle IKKE er omfattet af arbejdsskadesikringen. Du er stillet som en selvstændig, og det er derfor op til dig, om du vil tegne en særskilt forsikring.

Det gælder uanset, om du er ansat som lønmodtager på lige fod med andre ansatte.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om arbejdsskade

    Se film om psykisk arbejdsskade