Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Psykiske arbejdsskader

Vi har specialiseret vores rådgivning indenfor psykiske arbejdsskader, som er et område, hvor vi oplever en stor udvikling.

Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning om din psykiske arbejdsskade, så kontakt os og få en gratis vurdering af din sag.

Læs mere om vores tilbud om en gratis vurdering

Psykiske arbejdsskader er et særligt område, fordi temaet er meget anderledes end ved fysiske skader. Det er den psykologiske påvirkning, der er i centrum, og det stiller nogle andre krav til beviser og oplysninger i erstatningssagen.

Når vi arbejder med psykiske arbejdsskader, er vi meget opmærksomme på den særlige sårbarhed, som du har, når du er ramt af en psykisk arbejdsskade.

Læs også: En belastet opvækst og skilsmisse berettiger IKKE til fradrag i erstatning. (personskade.dk)

Generelt om psykiske arbejdsskader

Hvis du udvikler en psykisk sygdom I forbindelse med dit arbejde, er der tale om en psykisk arbejdsskade.

Skaden skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som tager stilling til, om din psykiske sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.

Psykiske arbejdsskader skal anmeldes korrekt

Det er meget vigtigt, at sagen bliver anmeldt korrekt, enten som ulykke eller erhvervssygdom. Der kan være flere erstatningsordninger i spil, og det har betydning for det endelige udfald, at sagen bliver håndteret rigtigt fra starten af.

Vi vil derfor anbefale, at du søger rådgivning så tidligt som muligt i forløbet.

Læs også: Taxachauffør får udbetalt en kvart million mere i varigt mén på grund af psykisk arbejdsskade

Og:

Posttraumatisk belastningsreaktion som psykisk arbejdsskade

Diagnosen, der også er kendt som PTSD, findes på erhvervssygdomsfortegnelsen. Det betyder, at PTSD kan anerkendes som psykisk arbejdsskade og give ret til erstatning, hvis betingelserne efter fortegnelsen er opfyldt.

Betingelserne for anerkendelse som arbejdsskade og erstatning for PTSD er blandt andet, at diagnosen opfylder WHO’s diagnosekriterier, og at symptomerne har vist sig senest inden 6 måneder efter eksponeringen.

Netop kravene til diagnosen PTSD kan ofte give problemer, da ikke alle læger og speciallæger er lige gode til at beskrive, hvorfor diagnosekriterierne er opfyldte.

Der skal være tale om traumatiske begivenheder eller situationer af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig karakter, for at PTSD som diagnose kan anerkendes som psykisk arbejdsskade og give ret til erstatning.

Soldater og nødhjælpsarbejdere

Arbejde I krigssituationer og katastrofeområder er en opgave, hvor man som soldat eller nødhjælpsarbejder er i høj risiko for at blive udsat for så voldsomme begivenheder, at det kan føre til PTSD og psykisk arbejdsskade.

I hver enkelt sag bliver det vurderet, om der har været tale om tilstrækkeligt farefulde og truende situationer. Det er altså ikke nok, at du opfylder diagnosekriterierne, hvis det, du har været udsat for, ikke opfylder kravene til påvirkningen, og du risikerer at få afslag på erstatning.

 

Nyt håb for PTSD-ramte for at genoptaget deres afviste arbejdsskadesag. – YouTube

Undervisning og pleje

Arbejde som henholdsvis lærer og omsorgsarbejder, kan også føre til så voldsomme belastninger, at man udvikler PTSD og psykisk arbejdsskade. Igen er spørgsmålet, om der har været tale om tilstrækkeligt voldsomme situationer.

Eksempelvis vil klager fra pårørende/forældre og irettesættelse fra ledelsen ikke være nok til anerkendelse som psykisk arbejdsskade og erstatning, hvorimod direkte trusler og udsættelse for vold er relevante påvirkninger.

Anklager om pædofili og andre grove beskyldninger

Et andet område, hvor vi også ser udviklingen af PTSD som psykisk arbejdsskade, er efter anklager om pædofili og andre grove beskyldninger.

I denne type sager kan små detaljer være afgørende for, om sagen kan anerkendes som en psykisk arbejdsskade, og det er derfor vigtigt at få lavet en nøjagtig beskrivelse af hele forløbet.

Læs også artikel om: Flere psykiske arbejdsskader bliver anerkendt

Anerkendelse af PTSD udenfor fortegnelsen

Hvis du ikke opfylder betingelserne efter fortegnelsen, er der stadig mulighed for at få PTSD anerkendt som psykisk arbejdsskade og opnå ret til erstatning fra arbejdsskadesikringen efter forelæggelse for erhvervssygdomsudvalget.

Når erhvervssygdom ikke er på listen. – YouTube

Depression som psykisk arbejdsskade

Diagnosen depression er også på fortegnelsen over erhvervssygdomme, og kan som ved PTSD anerkendes som psykisk arbejdsskade, hvis en række betingelser er opfyldt.

Muligheden for anerkendelse og erstatning ved depression retter sig mod soldater og veteraner, da et af kravene til påvirkningen er, at der har været tale om krigsdeltagelse.

Som ved PTSD skal WHO’s diagnosekriterier være opfyldte for at få depression anerkendt som psykisk arbejdsskade. Symptomerne skal opstå umiddelbart efter den relevante påvirkning og indenfor 1 – 3 måneder efter.

Påvirkningen, som har ført til depressionen, skal som sagt være krigsdeltagelse, der har indebåret traumatiske begivenheder og/eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionel truende eller katastrofeagtig natur.

Anerkendelse af depression udenfor fortegnelsen

Depression kan også anerkendes som psykisk arbejdsskade i andre situationer, selvom betingelserne efter fortegnelsen ikke er opfyldte. Det kan ske efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Der er dog fortsat et krav om, at der skal have været tale om traumatiske eller katastrofeagtige begivenheder, før der kan ske anerkendelse som psykisk arbejdsskade og dermed være ret til erstatning.

Det betyder, at overarbejde, urimelige krav fra chefen, mobning og konflikter I personalegruppen ikke anerkendes som tilstrækkelig belastning og psykisk arbejdsskade, fordi det ikke anses som tilstrækkelige traumatiske eller voldsomme begivenheder.

Belastningsreaktion, angst og andre psykiske sygdomme

Udover PTSD kan der også ske anerkendelse af andre diagnoser, der ikke er på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det kan eksempelvis være akut belastningsreaktion, angst, fobier og OCD, som dermed kan anerkendes som psykisk arbejdsskade og give ret til erstatning.

Det er et krav, at der har været en særlig og ekstraordinær belastning. Derudover skal der være sammenhæng mellem den arbejdsmæssige belastning og den psykiske sygdom.

Et eksempel kunne være en bankrådgiver, som udsættes for et væbnet røveri.

Sager udenfor fortegnelsen kan anerkendes som psykisk arbejdsskade efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Du kan læse mere om psykiske arbejdsskader i vejledningen om erhvervssygdomme eller vejledningen om anerkendelse af psykiske skader som ulykker.

Vejledning om erhvervssygdomme

Vejledning om anerkendelse af psykiske skader som ulykker

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om arbejdsskade

    Se film om psykisk arbejdsskade