Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Anmeldelse af arbejdsskaden

Alle arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når din skade er anmeldt, bliver der oprettet en sag, og der tages stilling til, om skaden kan anerkendes som arbejdsskade, samt størrelsen af din erstatning.

Det kan virke så ligetil, men mange oplever, at det er uoverskueligt og krævende at køre en arbejdsskadesag. Når skaden først er anmeldt, starter der et fagligt maskineri op, som indhenter oplysninger, sender spørgeskemaer og lægeattester, orienteringsbreve og meget, meget mere.

Det kan være svært at finde rundt i, når du i forvejen står med en masse andre udfordringer i form af behandling af din skade, sygemelding og et liv, der er vendt op og ned. Derfor kan det være en rigtig god idé at søge hjælp.

Vi tilbyder dig en gratis og grundig vurdering af din arbejdsskadesag, hvor du får mulighed for at tale med en specialistadvokat om din sag. Ring eller skriv til os, vi sidder klar til at hjælpe dig.

Læs mere om, hvordan du får en gratis vurdering af din sag

Hvem skal anmelde?

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker. På samme måde har din læge eller tandlæge også pligt til at anmelde en skade eller sygdom, hvis de mener, den har sammenhæng med dit arbejde.

Hvis din arbejdsgiver eller læge ikke har anmeldt din arbejdsskade, kan du selv anmelde den via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Link til anmeldelse: https://www.aes.dk/selvbetjening/anmeld-arbejdsulykke

Formulering af anmeldelse

Anmeldelsen af din arbejdsskade har ligesom de lægelige oplysninger stor betydning for din sag. I anmeldelsesskemaet skal du beskrive ulykken og skaden med dens følgevirkninger.

Formuleringen skal være meget præcis, og den må ikke give anledning til tvivl eller misforståelser. I værste fald kan en dårlig formulering føre til afvisning af sagen og afslag på erstatning.

Et jernrør som vejer et halvt kilo og falder ud af hånden på Poul selv, vil jo højst sandsynligt ikke føre til alvorlige skader på skulderen. Derfor er det meget vigtigt at få alle oplysninger med, så sagsbehandleren ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forstår, hvad der egentlig skete.

Frist for anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Der gælder en frist på 1 år for anmeldelse af en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller arbejdsgivers forsikringsselskab. Fristen regnes fra datoen for ulykken.

Ved erhvervssygdomme regnes fristen fra det tidspunkt, hvor du finder ud af, at sygdommen skyldes arbejdet.

Der gælder særlige regler for dispensation fra anmeldelsesfristen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om anmeldelse af din arbejdsskade og dispensation fra anmeldelsesfristen.

”Det koster ikke noget at spørge KLA, men det kan være dyrt at lade være!”

Anerkendelse eller afvisning af din arbejdsskade

Når din arbejdsskade er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, vil næste skridt være anerkendelse af din arbejdsskade eller afvisning af sagen. Du får svaret i en afgørelse, som du kan klage over.

Afvisning af arbejdsskade

Din sag kan blive afvist af flere årsager. Først og fremmest kan sagen blive afvist, hvis anmeldelsesfristen er overskredet, og der ikke er mulighed for at dispensere fra fristen.

Derudover kan din arbejdsskade blive afvist, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at det ikke er dit arbejde, der er årsag til din skade eller sygdom.

Der kan også ske afvisning, hvis du som person ikke er omfattet af arbejdsskadesikringen, eller situationen ikke omfattet. Du kan altid klage over en afgørelse om afvisning til Ankestyrelsen.

Klagefrist på 4 uger

Fristen for at klage er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Ankestyrelsen kan ændre, hjemvise eller fastholde afgørelsen. Sidste mulighed er at indbringe sagen for domstolene.

Genoptagelse af en arbejdsskadesag

En afgørelse om afvisning af en arbejdsskade eller udmåling af erstatning efter arbejdsskade kan genoptages, hvis forskellige betingelser er opfyldt.

Der kan også søges om genoptagelse, hvis der er fejl eller mangler i afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Anerkendelse af arbejdsskade

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring omvendt vurderer, at din sag opfylder betingelserne for anerkendelse, vil din skade blive anerkendt som arbejdsskade.

Når først sagen er anerkendt, er næste skridt at se på, om du har ret til erstatning for din arbejdsskade efter loven om arbejdsskadesikring.

FAQ

Hvordan anmelder man en arbejdsskade?

Det er som udgangspunkt din arbejdsgiver, der skal anmelde din arbejdsskade. Læger og tandlæger har også en pligt til at anmelde arbejdsskader, der kan skyldes en patients arbejde. Hvis hverken din arbejdsgiver eller læge anmelder arbejdsskaden, kan du selv gøre det via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring; Anmeldelse af arbejdsskader | AES.dk

Hvornår skal en arbejdsskade senest anmeldes?

Der gælder en frist på 1 år for anmeldelse af arbejdsskader. Fristen gælder som udgangspunkt også i den situation, hvor din arbejdsgiver eller læge ikke har opfyldt deres pligt til at anmelde.

Hvad sker der, hvis en arbejdsskade anmeldes for sent?

Hvis anmeldelsesfristen på 1 år ikke overholdes, vil sagen som udgangspunkt blive afvist og du risikere at gå glip af erstatning. Der findes dog undtagelser til dette udgangspunkt, og vi opfordrer dig til at få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag, hvis sagen er blevet anmeldt for sent.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om arbejdsskade

    Se film om psykisk arbejdsskade