Skip to main content

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Det koster ikke noget at spørge KLA - men det kan være dyrt at lade være!

Ansvar for arbejdsgiver

Hvem skal betale erstatning?

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde, kan skaden være underlagt to forskellige regelsæt.

Det er helt specielt for arbejdsskader. Det kan betyde, at du kan få erstatning for din arbejdsskade flere steder fra.

Erstatning fra Arbejdsskadeforsikringen?

Først og fremmest er du som lønmodtager omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som arbejdsgiveren tegner.

Denne del af sagen skal anmeldes til og behandles ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Erstatning fra din arbejdsgiver?

Derudover kan der være et ansvar for din arbejdsgiver, som behandles efter Erstatningsansvarsloven. Det betyder, at du kan få erstatning for de poster, som ikke dækkes via arbejdsskadesikringen.

Det er derfor vigtigt, at du får vurderet, om der er grundlag for en ansvarssag mod din arbejdsgiver.

Få specialiseret rådgivning

Vi er specialiserede erstatningsadvokater med stor erfaring i behandling af arbejdsskadesager, både i forhold til behandlingen efter Arbejdsskadesikringsloven, men også i forhold til en eventuel ansvarssag mod din arbejdsgiver.

Du er velkommen til at kontakte os og få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag.

Vi møder mange, som slet ikke er klar over, at de har mulighed for at få yderligere erstatning, hvis arbejdsgiveren er ansvarlig for skaden. Nogle går simpelthen glip af erstatning, fordi der ikke er nogen, der har set på arbejdsgiverens ansvar i tide.

Derfor kan det være en rigtig god idé at få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag, så du kan være sikker på, at du får den erstatning du er berettiget til.

Hos os kan du få en gratis og grundig gennemgang af din sag, hvor en specialiseret erstatningsadvokat ser nærmere på din arbejdsskade og din arbejdsgivers ansvar for skaden.

Din umiddelbare tanke er måske, at det jo ikke var din arbejdsgivers skyld, at du kom til skade. Men det er ofte anderledes, når vi ser på oplysningerne omkring skaden og arbejdsforholdene, fordi vi har nogle andre briller på.

Læs mere om, hvordan du får en gratis vurdering

Vurdering af arbejdsforholdene

I hver enkelt situation, skal der laves en vurdering af, om din arbejdsgiver er ansvarlig for din skade.

Arbejdsgiveren er nemlig forpligtet til at sørge for, at arbejdet foregår på en måde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Udover at sørge for sikkerhedsudstyr, hjælpemidler og værktøj, skal arbejdsgiveren sikre sig, at du har fået ordentlig instruktion og oplæring, og han skal holde opsyn med, at alle sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt.

Din arbejdsgiver har et ret vidtgående ansvar for skader og sygdomme, der er en følge af arbejdet og de forhold, det er foregået under.

Flere erstatningskrav

Hvis din arbejdsgiver er ansvarlig for din skade eller sygdom, har du flere krav på erstatning, end hvad du får dækket igennem arbejdsskadesikringen.

Du kan få svie og smertegodtgørelse, som er en godtgørelse for hver dag, du er syg på grund af skaden i op til et år.

Læs mere om svie og smertegodtgørelse her

Derudover kan du få dækket din tabte arbejdsfortjeneste, som er den mistede lønindtægt, du har som følge af skaden eller sygdommen.

Læs mere om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste her

Endelig kan du også have krav på yderligere erstatning for erhvervsevnetab, end hvad du kan få fra arbejdsskadesikringen.

Reglerne for beregning af erstatningen er nemlig ikke ens efter loven om arbejdsskadessikringen og loven om erstatningsansvar, som gælder for din arbejdsgiver.

Advokatomkostninger

I den del af sagen, som drejer sig om din arbejdsgivers erstatningsansvar, har du også mulighed for at få dækket en del af dine advokatomkostninger gennem din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Få en gratis vurdering af din sag

RING 70 30 10 14

Mandag-Torsdag: kl. 8-17,
Fredag: kl. 8-15

Har du spørgsmål?
Bliv ringet op kvit og frit


    Se film om arbejdsskade

    Se film om psykisk arbejdsskade